เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและคณะได้มาพบผู้ว่าฯ เพื่อหารือข้อราชการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและคณะได้มาพบผู้ว่าฯ เพื่อหารือข้อราชการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่ ห้องประชุมมุขหน้าชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต Mr.Han Zhiqian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าพบ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้าร่วม

นายณรงค์ กล่าวว่าในวันนี้ทางเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้เดินทางมาหารือในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวโดยในช่วงนี้ถือว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นซึ่งทางเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้ขอบคุณจังหวัดภูเก็ตและชาวจังหวัดภูเก็ตที่ให้การต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยวจีนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของมาตราการรักษาความปลอดภัยต่างๆ แต่ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีป้ายประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีนเพิ่มขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งทางจังหวัดจะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อไป

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังได้มีการขอให้ทางการจีนสนับสนุนจังหวัดภูเก็ตในการเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพงานเอ็กซ์โป2028ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในนามของประเทศไทยและจะมีการโหวดตัดสินว่าใครจะได้เป็นเจ้าภาพในเร็วๆนี้

Subscribe