เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอหารือ ความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยน บุคคลากรด้านการศึกษา

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยหลังจากที่ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่า ทางเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ได้มาหารือ ถึงความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยน บุคคลากรด้านการศึกษาหรือโอกาสในการนำนักศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์มาฝึกงาน อาจเป็น การฝึกสอนภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรครู ตามนโยบายของผู้ว่าราชกรจังหวัดภูเก็ต ที่อยากเห็นเด็กทุกคนในจังหวัดภูเก็ตพูดภาษาอังกฤษได้ จึงร่วมกันคิดร่วมกันทำกับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาและนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมหารือดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้การหารือดังกล่าวถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะด้านภาษให้กับเด็กในจังหวัดภูเก็ตที่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากซึ่งในอนาคตหากเด็กๆมีทักษะด้านภาษาที่ดีก็สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ต่อไป

Subscribe