แจงกรณีข่าวมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียไหลลงสู่บริเวณหาดหนองหาน แท้จริงเป็นเหตุจากน้ำฝนชะล้างตะกอนดินที่ตกค้างจากคลองหนองหาน

เทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต แจงกรณีข่าวมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียไหลลงสู่บริเวณหาดหนองหาน แท้จริงเป็นเหตุจากน้ำฝนชะล้างตะกอนดินที่ตกค้างจากคลองหนองหาน ที่มีลักษณะสีดำคล้ายน้ำเน่าเสีย เร่งดำเนินการแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาว

ตามที่มีการนำเสนอข่าว ว่ามีการลักลอบปล่อยน้ำเสียไหลลงสู่บริเวณหาดหนองหาน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความแต่แตกตื่นวิ่งหนีขึ้นจากทะเล เนื่องจากน้ำมีลักษณะสีดำไหลมาทางร่องน้ำสายคลองหนองหาน โดยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่าเป็นการลักลอบปล่อยน้ำเสียของผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว พร้อมกับ นายวัลลภ นาดอน รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน นายสนั่น รักดำ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลกะรน และ นายฉัตรพร เจริญเวช หัวหน้างานบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลกะรน โดย นายฉัตรพร เจริญเวช หัวหน้างานบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลกะรน กล่าวว่า ในช่วงวันเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว มีฝนตกลงมาในพื้นที่ทำให้มีการชะล้างตะกอนดินในลำรางสาธารณะที่ไม่ได้มีการขุดลอกมากว่า 10 ปี ทำให้น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลเป็นสีดำลักษณะคล้ายน้ำเสีย ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่าเป็นน้ำเสีย ซึ่งเดิมทีแนวทางการแก้ไขคือการขุดลอกร่องน้ำปีละ 2 ครั้ง แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากผู้รับงานประมูลได้ทิ้งงาน เหตุจากยื่นประมูลในราคาที่ต่ำมาก จึงไม่สามารถดำเนินตามโครงการที่กำหนดได้ แต่ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลกะรนไม่ได้นิ่งนอนใจในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยการวางแผนการดำเนินงานระยะสั้นคือการขุดลอกลำรางให้เร็วที่สุด โดยได้ดำเนินการในช่วงนี้ทันที รวมทั้งได้มีการเรียกประชุมผู้ประกอบการในพื้นที่จำนวนกว่า 200 ราย ให้ดำเนินการตามแผนการำบัดน้ำเสียตามระบบอย่างเคร่งครัด เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายกลับมาเปิดบริการเร็วการกำหนด จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บางแห่งระบบการจัดการยังไม่สามารถดำเนินการได้ 100% ซึ่งเทศบาลได้จัดทีมลงพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ดำเนินการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบฝ่าฝืนจะสั่งพักกิจการและให้ดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนเปิดให้บริการอีกครั้ง พร้อมการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามข้อกฎหมายกำหนด

ส่วนทางด้าน นายสนั่น รักดำ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลกะรน กล่าวว่า พื้นที่กะรนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสีงแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต ที่มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมมาท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติที่สมบูรณ์ และเทศบาลตำบลกะรน ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเน้นย้ำผู้ประกอบการและประชาชน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากตรวจพบการกระทำผิดโดยมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำรางสาธารณะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจะสิ่งปิดกิจการทันที โดยได้มีการสั่งปิดร้านอาหารใกล้กับสำนักงานเทศบาลตำบลกะรนมาแล้วหลายร้าน จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จและผ่านการตรวจจึงจะอนุญาตให้เปิดบริการได้

ทั้งนี้ แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะมาจากเหตุธรรมชาติ แต่ยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ส่งกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเทศบาลตำบลกะรน จะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นทันที พร้อมวางแผนระยะยาวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่อไป