แถลงข่าวการจัดงานโครงการ “Andaman Tourism Networking 2023”

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัดแถลงข่าวการจัดงานโครงการ “Andaman Tourism Networking 2023 : ATN 2023 มุ่งเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสู่อันดามัน คาดการณ์เงินสะพัดกว่า 180 ล้าน

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต ควบประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขต 11 (ภูเก็ต พังงา กระบี่) ร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง สตูล จัดงานแถลงข่าวโครงการ “Andaman Tourism Networking เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ตอบโจทย์ 10 เสาหลักของจังหวัดภูเก็ตพร้อมคาดการณ์เงินสะพัดในช่วงการจัดงานดังกล่าวกว่า 180 ล้าน

ทั้งนี้ งาน Andaman Tourism Networking 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม Royal Phuket City Hotel ชั้น 2 ซึ่งในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 จะได้รับเกียรติจาก นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมเชิญผู้นำทั้ง 6 จังหวัดอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง สตูล นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวสำคัญฯในจังหวัดของตนเอง

นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าว จะมีงานแสดงสินค้าจากสายการบินต่าง ๆ บริษัททัวร์นำเที่ยว ร้านอาหาร และทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวกว่า 100 ร้านค้า พร้อมกิจกรรมแข่งขันเสริมทักษะด้านอาหาร งานช่าง เทคโนโลยี และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งงานนี้จะเป็นงานที่ตอบโจทย์ แผนแม่บท 10 เสาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ต พร้อมสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญ