แถลงข่าวสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน

แถลงข่าวสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน พร้อมแนวทางการดูแลประชาชนควบคู่การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แพทย์หญิงศุภลักษณ์  ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต แพทย์หญิงบุษยา สันติศานติ์ แพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามภูเก็ต และ แพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวถึงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ภาพรวมของการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีแนวโน้มลดลง จากการที่จังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ยังพื้นที่เสี่ยง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดให้มากที่สุด ควบคู่กับการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุด พร้อมกับการค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง และร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับจังหวัดและประเทศ รวมทั้งขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ 94 เป็นผู้ป่วยสีเขียว และผู้ป่วยสีแดงมีเพียงไม่ถึงร้อยละ 1 ส่วนอัตราการครองเตียงขณะนี้มีเตียงว่างกว่าร้อยละ 40 ซึ่งสามารถเตียงพร้อมในการรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้อย่างทั่วถึง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ต่อไปทางจังหวัดให้ความห่วงใยกลุ่ม 608 ที่พบว่าเป็นกลุ่มที่เข้าถึงการฉีดวัคซีนน้อยกว่าทุกกลุ่ม และมีสถิติการติดเชื้อและเสียชีวิตสูงกว่าทุกๆกลุ่ม ซึ่งทางจังหวัดจะเดินหน้าติดตามและให้การดูแลกลุ่ม 608 เข้าสู่ระบบการรับวัคซีนให้ครบหรือมากที่สุด เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตของคนกลุ่มนี้

นอกจากนี้ ในส่วนของมาตรการผ่อนคลายการคัดกรองบุคคลเข้าจังหวัดภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ทางการแพทย์มองว่าสามารถดำเนินการได้ จากสถานการณ์ที่ดีขึ้นและเชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดได้เมื่อมีการเปิดจังหวัดแล้วอย่างแน่นอน และสิ่งสำคัญคือการขอความร่วมมือประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างเกราะป้องกันโรคด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันโรคที่ดีที่สุด