แถลงข่าวแสดงคอนเสิร์ต Kasetsart Wind Symphony for Phuket

เทศบาลนครภูเก็ตจับมือคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสโมสรโรตารี่ในจังหวัดภูเก็ต จัดการแถลงข่าวแสดงคอนเสิร์ต Kasetsart Wind Symphony for Phuket ในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ / บริวณแยกพิพิธภัณฑ์ เพอรานากันนิทัศน์ และแหลมพรหมเทพ

ที่ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ (อาคารธนาคารชาร์เตอร์) ถนนภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตแถลงข่าวในงานแสดงคอนเสิร์ต Kasetsart Wind Symphony for Phuket และ Kasetsart windsMUSIC for ALL เวิร์คช็อปดนตรี สำหรับเยาวชนชน พร้อมด้วยอาจารย์ดร.นิพัต กาญจนะหุต หัวหน้าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ,นายศาสวัส หลิมพานิชย์ ผู้แทนนายก 9 สโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ตและและแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วม

ดร.นิพัต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ยอดเยี่ยมในระดับภาคใต้ มีความภาคภูมิใจที่เลือกจังหวัดภูเก็ต จุดประสงค์คือเอาดนตรีมานำดนตรีเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน สร้างสุนทรีย์ให้กับความเป็นมนุษย์ ซึ่งต่างจากสัตว์โลกทั้งปวง มนุษย์เรามีความสุนทรีย์แล้วดนตรีจะช่วยเสริมให้มีวินัยและความรับผิดชอบ โดยการแทรกศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ เฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่เข้ามาร่วมในงานนี้ด้วย และสามารถ ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจ ในการสร้างความเป็นผู้นำต่อไป เพราะมีวินัยและความรับผิดชอบติดตัว ข้อสุดท้ายคือ กิจกรรมของคณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้พร้อมกัน ขอขอบคุณเจ้าภาพทั้งจังหวัดทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตที่ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างมากในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้

ด้านนายสาโรจน์กล่าวว่าเทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MUSIC FOR ALL และจัดงานแสดงคอนเสิร์ต ในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ / บริวณแยกพิพิธภัณฑ์ เพอรานากันนิทัศน์ และแหลมพรหมเทพครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะการดนตรีควบคู่กับการแสดงคอนเสิร์ตรูปแบบวง Smphony เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต อันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมืองและจังหวัดภูเก็ต และเพื่อแจ้งให้ทราบถึงความเตรียมพร้อมและการให้ความสำคัญในการจัดงานของจังหวัดภูเก็ต

Subscribe