แถลงข่าวโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้เชื่อมโยงการค้าโลก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตและสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 11 จังหวัดแถลงข่าวเปิดงาน โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้เชื่อมโยงการค้าโลก ภายใต้ชื่องาน “หรอยแรง แหลงใต้
ซีซั่น 3 หรอยยกถิ่น Check in แดนอีสาน”

ณ บ้านเก้าสิบสอง ถนนถลาง อ.เมือง จ. ภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นำโดย นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตและคณะจัดงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้เชื่อมโยงการค้โลก ภายใต้ชื่องาน “หรอยแรง แหลงใต้ ซีชั่น 3 หรอยยกถิ่น Check in แดนอีสาน”

นางสาววรนิษฐ์ กล่าวว่าฯ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ 10 จังหวัดภาคใต้ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้เชื่อมโยงการค้าโลก ภายใต้ชื่องาน “หรอยแรง แหลงใต้ซีซั่น 3 หรอยยกถิ่น Check in แดนอีสาน” ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภคสินค้าอัตลักษณ์และนวัตกรรมของภาคใต้ ด้วยการเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น สินค้าและบริการนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เป็นการสร้างมูลค่าทางการค้าให้กับผู้
ประกอบการของภาคใต้ และนับเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ทั้ง 11 จังหวัด ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม/ ประเภทเครื่องแต่งกาย ประเภทเครื่องประดับตกแต่ง และประเภทของฝาก กิจกรรมสร้างโอกาสขยายตลาดการค้าใหม่ ผ่านกิจกรรมเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ Business Matching (เบื้องต้นมูลค่าคาดการณ์ในครั้งนี้อยู่ที่ 5,000,000 บาท) รวมถึงกิจกรรมรับชมศิลปวัฒนธรรมการแสดงจากภาคใต้ ไฮไลท์สำคัญที่พลาดไมได้คือการยกอาคารธนาคารซาร์เตอร์ สาขาภูเก็ต จำลองไว้ที่ภายในงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศความเป็นภาคใต้อย่างแท้จริง และภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย โดยจะมีการร่วมถ่ายทอดสดจาก Infuencer/Blogger/KOL ที่มีชื่อเสียงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าดี สินค้าเด่น สินค้าดัง ของจังหวัดในภาคใต้ ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน
สำหรับกิจกรรมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้เชื่อมโยงการค้โลก ภายใต้ชื่องาน “หรอยแรง แหลงใต้ ซีชั่น 3 หรอยยกถิ่น Check in แดนอีสาน” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลอุดรธานี ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตโทร 076 212 017, โทรสาร 076 221 065

Subscribe