แห่พระรอบเมืองศาลเจ้ากะทู้ ประเพณีถือศีลกินผัก

แห่พระรอบเมืองศาลเจ้ากะทู้ ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ และเป็นศาลเจ้าต้นกำเนิดของประเพณีถือศีลกินผัก ขณะที่ชาวภูเก็ตตั้งโต๊ะรับพระและจุดประทัดใส่ขบวนซึ่งเป็นวันที่ 8 ของประเพณีถือศีลกินผักประจำปีของจังหวัดภูเก็ต และเป็นวันที่ 7 ของการประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง โดยศาลเจ้าหล่ายถู่ต่าวโบ๊เก้ง หรือศาลเจ้ากะทู้ ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ และเป็นศาลเจ้าต้นกำเนิดของประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ได้ประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง เพื่อไปประกอบพิธีกรรมเฉี้ยเหี้ยวโห้ยกิ้วอ๋องไต่เต่กี่เหลี่ยม ที่บริเวณสะพานหินภูเก็ต กลับไปยังศาลเจ้า โดยขบวนได้เดินเท้าออกมาจากศาลเจ้า จากนั้นได้ขึ้นรถยนต์ก่อนเคลื่อนขบวนเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งตลอดสองข้างทางมีประชาชนออกมารับพระและร่วมชมขบวนรถยนต์ตลอดเส้นทางที่ขบวนรถยนต์แห่พระผ่านมาประชาชนชาวภูเก็ตได้นำประทัดแพที่เตรียมไว้มาจุดใส่ขบวนพระ เพื่อเป็นการต้อนรับในโอกาสเสด็จออกประพาสเพื่อโปรดสัตว์ และมีประชาชนตั้งโต๊ะรับพระอีกด้วยโดยในปีนี้ทางศาลเจ้าขอความร่วมมือไม่ให้ม้าทรงประทับทรง มีเพียงประมาณ 4-5 องค์ที่ประทับทรง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19สำหรับศาลเจ้ากะทู้ หรืออ๊ามกะทู้ เป็นศาลเจ้าต้นกำเนิดของประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต (กินเจ) โดยเริ่มประเพณีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2368 ปัจจุบันมีอายุกว่า 196 ปี และยังคงยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมทุกประการอย่างไรก็ตาม สำหรับวันพรุ่งนี้ (14ต.ค.) ถือเป็นวันสุดท้ายของประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 64 โดยในช่วงเช้า การแห่พระรอบเมืองของเจ้าหล่อโรง จากนั้นตั้งแต่เวลา 22.00-00.00 น. ทุกศาลเจ้าที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักประจำปีจะประกอบพิธีส่งองค์กิ้วอ๋องไต่เต่ (ประธานประเพณีถือศีลกินผัก) และหยกอ๋องซ่งเต่ (เง็กเซียนฮ่องเต้) ที่บริเวณชายหาดหน้าศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง ปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง กลับสวรรค์ หรือเรียกกันว่า “ส่งพระ”