แห่พระรอบเมืองศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง มีประชาชนชาวภูเก็ตออกมาจุดประทัดรับพระ

สำหรับบรรยากาศการประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง ในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการงานประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ได้มีประชาชนชาวภูเก็ต ออกมารับขบวนแห่พระของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่พระผ่าน เพื่อรับพรจากองค์พระ โดยในปีนี้ทางศาลเจ้าขอความร่วมมือไม่ให้ม้าทรงประทับทรง มีเพียงองค์เล่าเอี๋ย 1 องค์ ที่ประทับทรง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19สำหรับในขบวนประกอบด้วย รถนำขบวน รถประชาสัมพันธ์ รถโลก้อติ่น รถตั่วเหลียนเล่าเอี๋ย ที่อัญเชิญกิ่มซิ้นพระเล่าเอี๋ยโบราณ พร้อมทั้ง อิ่น(ตราประทับ) ประดิษฐานบนตั่วเหลียน รถเหี่ยวต่า (เฮี้ยวโห้ยไฟศักดิ์สิทธิ์) และ หล่อกิ้วอ๋อง(กระถางธูปกิ้วอ๋อง) โดยขบวนได้ออกจากศาลเจ้ามุ่งหน้าไปทางปลายแหลมสะพานหิน เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญควันธูป ควันเทียนอัญเชิญกลับไปยังศาลเจ้า ขณะ ที่ บริเวณถนนรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต และตลอดเส้นทางที่ขบวนรถยนต์แห่พระผ่านมาประชาชนชาวภูเก็ตได้นำประทัดแพที่เตรียมไว้มาจุดใส่ขบวนพระ เพื่อเป็นการต้อนรับในโอกาสเสด็จออกประพาสเพื่อโปรดสัตว์ และเมื่อขบวนรถยนต์มาถึงบริเวณวงเวียนสุริยเดช (วงเวียนน้ำพุ) ขบวนได้ลงจากรถแล้วเดินเท้ากลับมายังศาลเจ้าประมาณ 500 เมตรส่วนในวันที่ (13ต.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ 8 ของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต จะเป็นขบวนแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้ากะทู้ ซึ่งเป็นศาลเก่าแก่ที่สุด โดยขบวนรถยนต์แห่พระจะออกจากศาลเจ้าตั้งแต่เวลา 05.09 น.