แห่ “จาด” เดือนสิบวัดบ้านดอน สืบสานประเพณี แห่งเดียวในภูเก็ต

แห่ “จาด” เดือนสิบวัดบ้านดอน สืบสานประเพณี แห่งเดียวในภูเก็ต

ตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน 10 ซึ่งเป็นงานบุญงานใหญ่อีกงานหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต ที่จัดขึ้นทุก ๆ ปีที่วัดเทพกระษัตรี หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดบ้านดอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในการจัดงานประเพณีเดือนสิบที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น ผู้คนที่มาเที่ยวงานจะสัมผัสได้ถึงความศรัทธาของผู้คนที่นั่นไม่เคยเสื่อมคลาย สังเกตได้จากขบวนแห่จาด (ตุ๊กตาเปรต การ์ตูน หุ่นต่าง ๆ หรือสัตว์โบราณในนวนิยาย) จาดส่วนใหญ่เป็นของชาวบ้านหมู่บ้านดอน ทั้งจากหมู่บ้านใกล้เคียง มีรวมถึงสถานประกอบการต่างๆ และส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันจัดพิธีแห่จากชุมชนต่างๆ เพื่อนำมาถวายวัด โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม

สำหรับการจัดพิธีดังกล่าวทางชุมชนบ้านดอนได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของชุมชนเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป และยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและสืบทอดประเพณีสู่ลูกหลาน อีกด้วย

ซึ่งชาวบ้านดอนถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางประเพณีนี้เสมอ โดยผู้คนในพื้นที่พร้อมจะลางาน เพื่อกลับมาประกอบพิธีทำบุญเดือนสิบ ซึ่งจากการสังเกตพบว่าคนส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานจะเป็นผู้หญิง ตั้งแต่เด็กตัวเล็ก ๆ วัยสาว วัยใส ไปจนถึงวัยชรา ก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ ชาวบ้านต่างเห็นพ้องกันว่า การกลับบ้านมาร่วมงานประเพณีในวันนี้นับเป็นสิ่งดี ที่ประชาชนส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันหน้าเข้าทำบุญที่วัดกันมาก และนับว่าเป็นปรากฏการอันดีงานของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มาทำความรู้จักกับประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ เพื่อที่ในอนาคตจะได้สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยนี้ได้ต่อไป.

Subscribe