โครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 1

รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ภูเก็ต จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 มุ่งสร้างความเป็นธรรม เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 16 พฤศจิยน 2564 นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เร่งเผยแพร่บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินสู่ผู้นำท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นธรรมสู่ชุมชน พร้อมออกหน่วยบริการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลนายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยกำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดสำคัญนำร่องฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง และยังเป็นโอกาสอันดีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้ลงพื้นที่ทำภารกิจในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้อย่างเต็มกำลัง ในวันนี้จึงลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงการรักษาสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงมีพึงได้ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ของสำนักงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือพื้นที่ห่างไกล ไม่สะดวกในการติดต่อรับคำปรึกษาและยื่นเรื่องร้องเรียนกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้โดยตรง อีกทั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความเป็นธรรมไปสู่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ผู้นำชุมชน รวมถึงสื่อมวลชน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนายอดิศร กล่าวต่อว่า กิจกรรมวันนี้เป็นการบรรยายเรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” และ “วิธีการใช้ Application ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานระดับท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอถลางกว่า 100 คน หวังสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน กระบวนการขั้นตอนในการร้องเรียนที่ถูกต้อง อาทิ ช่องทางการร้องเรียน การเขียนคำร้องต่าง ๆ ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปได้ โดยมีนายศิริพงษ์ หลีประสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ขณะเดียวกัน ยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) มาออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในอำเภอถลางอีกด้วยนอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ เมืองภูเก็ตด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม และหากท่านใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ที่รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ