โควิด-19 ภูเก็ตเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี

โควิด-19 ภูเก็ตเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี ผู้ติดเชื้อรายวันลดลงเหลือวันละ 170-180 ราย วันเดียวรักษาหายกลับบ้านถึง 588 ราย ปัญหาเตียงล้นหมดไป เร่งฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 3 ให้ได้ร้อยละ 60-70 ก่อนผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าเหลือแค่ฉีดวัคซีน หรือสวอปหาเชื้อ

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในรายการผู้ว่าฯ พบประชาชนว่าการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในภูเก็ตเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันเริ่มลดลงเหลือวันละ 170-180 คนต่อวัน โดยล่าสุf มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ภูเก็ต 175 ราย และภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 4 ราย และรักษาหายกลับบ้านถึง 588 ราย ภายในวันเดียว

ทำให้ขณะนี้ภูเก็ตมีอัตราการครองเตียงที่ลดลงจากเตียงรวมทั้งหมด ทั้งเตียงรองรับผู้ป่วยสีเขียว เหลือง และแดง 6,300 กว่าเตียง มีการใช้เตียงไปขณะนี้ 3,900 เตียง ทำให้มีเตียงเหลือประมาณ 2,100 กว่าเตียง โดยเฉพาะในส่วนของเตียงรองรับผู้ป่วยที่เหลืองเหลือ 22% ส่วนเตียงสีแดงเหลือ 30%

แต่อย่างไรก็ตาม ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเหมือนเดิม เพราะในช่วงนี้จังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมใหญ่เกิดขึ้น คือ ประเพณีถือศีลกินผัก ตั้งแต่วันที่ 6-14 ต.ค.นี้ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นผลดีในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดเช่นกัน

นายแพทย์สาธารณสุข กล่าวต่อว่า จากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในภูเก็ตเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทางจังหวัดภูเก็ตได้ปรับลดมาตรการต่างๆ ไปหลายกิจกรรมเพื่อให้เศรษฐกิจเดินได้และไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน และหากหลังจากนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในภูเก็ตลดลงเรื่อยๆ รวมไปถึงประชาชนชาวภูเก็ตได้รับวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 ร้อยละ 60-70 จากกลุ่มเป้าหมายที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม จำนวน 290,000 กว่าคน ซึ่งขณะนี้ฉีดไปแล้ว 197,000 กว่าคน เพื่อความปลอดภัยของคนภูเก็ตในการมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นภูเก็ตจะมีการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้าภูเก็ตมากขึ้น อาจจะลดเหลือเพียงฉีดวัคซีน หรือสวอบหาเชื้อโควิด-19 อย่างใดอย่างหนึ่ง

Subscribe