โฆษกรัฐบาลลงพื้นที่ภูเก็ตแซนบ็อก

โฆษกรัฐบาลลงพื้นที่ภูเก็ตแซนบ็อก ดูความพร้อมต่อยอดเปิดประเทศบรรยากาศคึกคักทั้งชาวไทย และต่างชาติ มั่นใจสร้างรายได้ให้ประเทศ ย้ำ “นายก” เดินมาถูกทางสร้างสมดุลรักษาโควิด และเปิดทำมาหากิน ชาวบ้านฝากขอบคุณ “นายก” เติมเงินคนละครึ่งเพิ่มอีก 1,500นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยบรรยากาศการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกลับมาคึกคัก หลังจากลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการภูเก็ตแซนด์พบว่า ตั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตสังเกตเห็นได้ว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาใช้บริการมากเพิ่มขึ้นทั้งขาเข้าและขาออกด้วย ขณะเดียวกัน เมื่อสำรวจบรรยากาศโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตพบเห็นได้กิจการร้านค้า กลับมาเปิดให้บริการเกือบในระดับปกติด้วย จากการลงไปพูดคุยสอบถามกับผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า-แม่ค้า ฝากขอบคุณรัฐบาลที่ให้ “ภูเก็ต” เป็นจังหวัดนำร่องในการเปิดประเทศ รวมทั้งยังได้ฝากขอบคุณนายกรัฐมนตีที่ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ล่าสุดรัฐบาลเพิ่มเงินในโครงการคนละครึ่งเพิ่มอีก 1,500 บาท สนับสนุนการใช้จ่ายในช่วงสองเดือนสุดท้ายปลายปีด้วยทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม นี้ สะสม 113 วัน จำนวน 53,120 คน มียอดเงินใช้จ่ายแล้วกว่า 3,192 ล้านบาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรียังได้ลงนามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 18/2564 เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพิ่มจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 17 จังหวัด เริ่ม 1 พฤศจิกายน นี้ รวมทั้ง ศบค. ออกข้อกําหนด ฉบับที่ 36 ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ “ยกเลิกเคอร์ฟิว” ในพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผลต้ังแต่เวลา 23.00 น. ของวันท่ี 31 ตุลาคม นี้ ซึ่งจะส่งผลบวกต่อบรรยากาศทั้งการ “เปิดประเทศ” และการท่องเที่ยวภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ศบค. ยังคงห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงปิดให้บริการ ระหว่างนี้ รอให้หน่วยงานและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อผ่อนคลายมาตรการต่อไป“โครงการภูเก็ตแซนด์ และการเปิดเพิ่มที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 1 พ.ย. นี้ นายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อพี่น้องประชาชน เอกชน สามารถกลับมาทำมาหากิน เปิดกิจการได้อีกครั้ง สิ่งสำคัญทุกคนต้องช่วยกันปฎิบัตตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

Subscribe