โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงานครบรอบ 56 ปี ธนาคารเลือด “ผู้ให้สุขใจ ต่อลมหายใจผู้รับ”

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงานครบรอบ 56 ปี ธนาคารเลือด “ผู้ให้สุขใจ ต่อลมหายใจผู้รับ” พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนและมอบเข็มให้กับผู้บริจาคโลหิต

ที่ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 56 ปี ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต “ผู้ให้สุขใจ ต่อลมหายใจผู้รับ” โดยมี นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมทั้งผู้บริจาคโลหิตและผู้ร่วมให้การสนับสนุนงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นางบุญวันดี วุ่นชิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธาน ดำเนินการจัดงาน ” 56 ปี ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผู้ให้สุขใจ ต่อลมหายใจผู้รับ” กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2510 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จ ทรงพระราชดำเนินมาเปิดศูนย์บริการโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ณ ตึกเลิศโภคารักษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์บริการโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดแห่งแรก ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณอย่างล้นพ้น แก่พสกนิกรชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว ทำให้สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตได้เป็นจำนวนมาก จึงถือเอาวันนี้ เป็นวันครบรอบปีที่ 56 ของธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ทั้งนี้ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามพระประสงค์เพื่อจัดหาโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตให้เพียงพอสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วย โดยในปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทั้งสิ้นกว่า 40,000 ยูนิต และเพื่อเป็นกาเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รวมทั้ง เป็นการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้แก่บุคคลทั่วไปในการบริจาคโลหิต เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบริการโลหิต ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ตลอดช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีการมอบโล่แก่ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 200,150 และ 100 ครั้ง การมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 96, 84, 72,60 และ 48 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหาโลหิต และการมอบของที่ระลึกให้แก่จิตอาสาธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จำนวน 337 คน โดย นางพัชราภรณ์ ชุมสุข ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดหาโลหิตอย่างต่อเนื่อง

Subscribe