โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR ROOFTOP ในโรงเรียน แหล่งเชื่อมโยงการเรียนรู้ นำร่องสู่การใช้พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอนุบาลโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวธิดาพร เหล่าวิเศษกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา และ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” (SOLAR ROOFTOP) เพื่อให้โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เป็นแหล่งเชื่อมโยงการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป โดยมี ผู้แทนจากเทศบาลเมืองกะทู้ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและคณะ ผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนางสาวธิดาพร เหล่าวิเศษกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กล่าวว่า “การนำพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดมาใช้ มีความปลอดภัยสูง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับโลก หนึ่งในยุทธศาสตร์สำหรับแผนพัฒนาโรงเรียน คือเรื่อง “ความรับผิดชอบของโรงเรียน ต่อสังคมท้องถิ่นสังคมไทย และต่อสังคมโลก” โดยโรงเรียนฯ เล็งเห็นความสำคัญด้านการบริหารจัดการพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยมีแนวคิดในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในองค์กร และสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน โดยตั้งเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเข้าใจถึงหลักคิด ความจำเป็นและการทำงานของระบบโซล่าเซลล์ จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาในอนาคตอันใกล้ โดยเริ่มนำร่องที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา และวางระบบในสาขาอื่นๆ ต่อไป เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ครูและบุคลากรฯ ก่อให้เกิดความรับผิดชอบความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภายในโรงเรียนจำนวน 2 จุด มีอัตรากำลังการผลิตสูงสุด 423.36 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เดือนละ 49,966.49 หน่วย“ซึ่งใน 1 ปี เทียบเท่าการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 424,924.52 กิโลกรัม เทียบเท่าการปลูกต้นไม้อายุ 17,565.50 ต้น เทียบเท่าการลดการใช้รถยนต์ 2,310 คัน และเทียบเท่าการลดการใช้น้ำมัน 156,411.41 ลิตร” นางสาวธิดาพรกล่าวในที่สุด