โรงเรียนนานาชาติ UWC เข้าพบรองผู้ว่าฯภูเก็ต ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์

โรงเรียนนานาชาติ UWC เข้าพบรองผู้ว่าฯภูเก็ต ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ที่ห่างจากโรงเรียนไม่มากนัก

วันนี้ (1 มี.ค.65) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นางสิริวิภา ดุษิยามี เบอร์เกอร์ ประธานมูลนิธิโรงเรียนนานาชาติ UWC พร้อมด้วย นางลูรอล รามิเรส ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ UWC เข้าพบนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อยื่นเรื่องคัดค้านการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่มีพื้นที่ก่อสร้าง 3-4 ไร่ ห่างจากโรงเรียนประมาณ 300-400 เมตร ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาพระแทว ทั้งนี้ ทางผู้บริหารเกรงว่า การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาว

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ UWC ว่า กรณีดังกล่าว ทางจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ในระหว่างการแจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตทราบ ทั้งนี้ ทางผู้ร้องไม่ต้องกังวล เนื่องจากก่อนที่จะนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว จะต้องผ่านการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA (Environment Impact Assessment) โดยคณะกรรมการฯ จะต้องแจ้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้ยุติว่าทุกฝ่ายให้การยอมรับให้สังคมเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้รับเรื่องไว้โดยจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลกลับมาเพื่อให้คณะกรรมการฯ นำเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

อำนวย กล่าวด้วยว่า สำหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการดำเนินการต่าง ๆ จะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ที่เตรียมพื้นที่ให้พร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม Specialized Expo 2028 ภายใต้แนวคิดเมืองศักยภาพด้านสุขภาพโลก ดังนั้นการดำเนินการต่าง ๆ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่สำคัญจะต้องส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดภูเก็ต