โรดโชว์ 3 ประเทศเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับฝั่งอันดามัน

กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ 11 และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตเดินทางไปโรดโชว์ 3 ประเทศเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับฝั่งอันดามัน

นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 11และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเปิดเผยว่า ตนและคณะได้เดินทางไปโรดโชว์ ที่ประเทศ มาเลย์เซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านทั้ง3ประเทศก็นิยมเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันและประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆทางตน จึงได้เชื่อมโยง ผลักดันการท่องเที่ยวกับทั้ง 3 ประเทศให้แน่นแคว้นยิ่งขึ้น จึงได้เดินทางไปโรดโชว์ดังกล่าวโดยมี นายอมร อินทรเจริญ ประธานกรรมการบริหาร ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ป ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายอดิสร สุมาลี กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาวิชาชีพมัคคุเทศก์ นายสร้างสรร ทองตัน รองประธานสภาฯ นายชินวัฒน์ อุดมนิยม นายสมาคมทีพักบูติกภูเก็ต รองประธานสภาฯ นายพุทธา มากหลาย นายกสมาคมบริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้ เรขาสภา ฯ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต คณะผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน โดยการ เดินทางไปในครั้งนี้ได้พบกับผู้อำนวยการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ของมาเลย์เชีย ( กรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐมะละกา รัฐยะโฮร์) , ประเทศสิงคโปร์ และ อินโดนีเชีย ( เกาะบาตัม )เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ทั้ง 3 ประเทศด้วยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดในฝั่งอันดามันซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

นางสาวบุหลัน ดวงวันทองผช.ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์กล่าวว่า ได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะต้องได้ยอดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวไทยเท่ากับก่อนโควิค คือประมาณ 4 ล้านคน ซึ่งขณะนี้ผ่านมา 6 เดือนแล้วมีนักท่องเที่ยวเดืนทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วจำนวน 2 ล้านคน ซึ่งคาคว่าเป็นไปตามเป้าหมาย

ด้าน นางกุลปราโมทย์ วรรณะเลิศผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำสิงคโปร์กล่าวว่าทางททท.มีนโยบาย ที่จะพลักดันให้ชาวมุสลิมเขัามาเที่ยวเมืองไทยให้มากขึ้น
สำหรับ อินโดนีเซีย ได้มีการเซ็นต์ MOU กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เขตพื้นที่ 11 อย่างเป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้วยกันโดย บรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่น และมิตรไมตรีต่อกัน
ทั้งนี้การเดินทางไปทั้ง3ประเทศในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั้งสามประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและจังหวัดในฝั่งอันดามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้มารายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อไป