ไฟฟ้าส่องสว่างริมทางหลวง 4030 ช่วง หาดสุรินทร์ –กมลา-ป่าตอง กลับมาส่องสว่างใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ไฟฟ้าส่องสว่างริมทางหลวง 4030 ช่วง หาดสุรินทร์ –กมลา-ป่าตอง กลับมาส่องสว่างใช้งานได้ตามปกติแล้ว

นายจรูญ กอบโกย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา (อบต.กมลา) อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.กมลา พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ 1-3 ประกอบด้วย นายนิพนธ์ เอกวานิช , นายวิวัฒน์ จินดาพล และนายวงศกร ชนะกิจ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมบำรุงไฟส่องสว่างริมทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน หาดสุรินทร์ –กมลา-ป่าตอง หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 6 ช่วงเสาไฟฟ้า มีปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ดวง ประกอบด้วย ช่วงทางโค้งหน้าโรงแรมโนโวเทล, ช่วงถนนหน้าร้านอาหารนานอก, บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านหัวควนไปถึงร้านเดอะคลับ, สามแยก Oceana icon ไปถึงบ้านมณทา, บริเวณควนยักษ์ไปถึง Kamala fall และจุดรอยต่อสะพาน Uzen maya ไม่ติด และได้มีการยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังแขวงทางหลวงภูเก็ต อบต.กมลา และการไฟฟ้าเพื่อให้เข้ามาซ่อมแซมหม้อแปลงที่มีปัญหา ปรากฏว่า สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้ว

สำหรับการลงพื้นที่ติดตามเรื่องดังกล่าว สืบเนื่องจากนายวงศกร ชนะกิจ ว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขต 3 จังหวัดภูเก็ต ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางบริเวณรอยต่อป่าตอง-กมลาเร่งด่วน ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยอีก 2 เขต ได้แก่ เขต 1 นายนิพนธ์ เอกวานิช และ เขต 2 นายวิวัฒน์ จินดาพล ได้มีการประชุมหารือร่วมกันกับนายจุฑา ดุมลักษณ์ นายก อบต.กมลา พร้อมคณะผู้บริหาร และนายยุทธนา พิทักษ์ ผอ.แขวงทางหลวงภูเก็ต ด้วยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมาในเส้นทางสายเชิงทะเล-กมลา หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ตำบลกมลาและพื้นที่ตำบลป่าตอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต

นายวิวัฒน์ จินดาพล ว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยเขต 2 กล่าวว่า เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้สัญจรไปมาเป็นประจำ ที่ผ่านมามักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ และจากการร้องเรียนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทราบว่า ไฟส่องสว่างบริเวณเกาะกลางไม่ติด จึงได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบ และพบว่าเป็นไปตามที่ร้องเรียน จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไข เพราะหากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นดังกล่าวได้ เพราะถนนสายดังกล่าวนอกจาเป็นเส้นทางใช้สัญจรของคนในพื้นที่แล้ว ยังเป็นเส้นทางที่มีรถรับส่งนักท่องเที่ยวจากสนามบินภูเก็ตไปยังพื้นที่กมลาและป่าตองเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน นอกจากบริเวณดังกล่าวซึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว ยังมีการร้องเรียนปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสเชิงทะเล ซึ่งได้มีการประสานกับทาง อบต.เชิงทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขียนแผนขยายถนนเพิ่มเติมและรอหารือในการประชุมสภาฯต่อไป

ขณะที่นายนิพนธ์ เอกวานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกๆ ปัญหาของชาวบ้านต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างทางนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เกี่ยวโยงกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ณ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมกว่าสองล้านหนึ่งแสนคนแล้ว นับตั้งแต่มีการเปิดประเทศและเลือกใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกในโครงการ Phuket Sandbox และจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอน โดยเฉพาะปริมาณของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่สายการบินตรงจากจีนเข้าจังหวัดภูเก็ตทยอยกลับมาให้บริการแล้ว โดยย้อนกลับไปในปี 2562 นักท่องเที่ยวจีนถือเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย จำนวน 17,695,489 คน สำหรับจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 3,118,901 คน ถือเป็นตลาดกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจะสามารถช่วยภาคการท่องเที่ยวของไทยและภูเก็ตได้เป็นอย่างดี ดังนั้นทุกๆปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

ทางด้านนายจรูญ กอบโกย รองนายก อบต.กมลา กล่าวขอบคุณทางผู้ประสานงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เข้ามาดำเนินการจนทำให้ไฟส่องสว่างที่มีปัญหากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม เพราะปัจจุบันปริมาณรถที่เข้าในพื้นที่มีจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ประกอบกับนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับเข้ามาแล้ว ดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ