1 ตุลานี้ ร้านอาหารภูเก็ตเปิดขายเหล้าเบียร์ถึง 4 ทุ่ม

ผู้ประกอบการ เผย…ดีใจที่ได้กลับมาเปิดจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ เตรียมร้านพร้อมขาย ย้ำ..ทำตามมาตรการจังหวัดกำหนดเพื่อป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด!นายอัครเดช สุระคนิตย์ ผู้ประกอบการร้านชาร์คแอนด์ชิลล์ บริเวณวงเวียนม้าน้ำภูเก็ต เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการผ่อนคลายมาตรการของร้านอาหารให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึงช่วงเวลา 22.00 น. ซึ่งทางร้านเองก็มีการปรับเปลี่ยนจากผับมาเป็นร้านอาหารโดยมีการจดทะเบียนใหม่เป็นผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร เพื่อที่จะสามารถประกอบกิจการได้ ส่วนภายในร้านก็มีการปรับปรุงและแก้ไขให้ เป็นไปตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนด อาทิ การจัดโต๊ะให้มีการเว้นระยะห่างกัน การสแกนวัดอุณหภูมิ และการตรวจการรับรองการฉีดวัคซีน อย่างน้อยผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะต้องมีการฉีดวัคซีน 2 เข็มครบโดส ส่วนพนักงานผู้ให้บริการก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงการเว้นระยะห่าง และพนักงานทุกคนในร้านนั้นก็ได้มีการฉีดวัคซีนครบโดสมาเรียบร้อยแล้ว  ส่วนในเรื่องของนักดนตรีก็จะมีการกำหนดให้เล่นดนตรีในร้านตามมาตรการของจังหวัดก็คือไม่เกิน 5 คนและตรงบริเวณหน้าเวทีจะมีการทำการปิดโดยการนำชิลแผ่นใสมาป้องกันบริเวณหน้าเวทีอีกด้วยนายอัครเดช ยังได้กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ ทางผู้ประกอบการในภูเก็ตเอง ก็มีความลำบากมาก เพราะว่าโดนสั่งปิดมาตั้งแต่ช่วงเมษายน จนถึงวันนี้ประมาณเกือบๆ 6 เดือน ซึ่งก็ต้องอดทน ลูกน้อง พนักงานบางคนก็ยังอยู่ แต่มีหลายๆคนที่ต้องกลับต่างจังหวัดไป ทั้งพนักงาน และนักร้อง-นักดนตรี ส่วนผู้ประกอบการด้วยกันนั้น ก็มีผู้ประกอบการหลายรายที่จำใจที่จะต้องล้มเลิกกิจการไปก็มี

ซึ่งการที่จังหวัดได้มีการเปิดให้สามารถจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งขณะนี้ก็มีการอนุญาตให้มีการขายแอลกอฮอล์ในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งกำหนดเวลาจนถึงช่วง 4 ทุ่ม ก็ถือว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้เปิดไม่ได้ขายเลย อย่างน้อยกิจการก็จะได้มีรายได้เข้ามาบ้าง และพนักงานก็จะได้มีงานทำก็คาดหวังว่าในช่วงวันที่ (1ต.ค.) ที่มีการเปิดบริการใหม่ๆ ลูกค้าเองก็คงอยากจะออกมานั่งดื่มนั่งกินกัน เพราะว่าคิดว่าหลายคนคงจะอัดอั้นกันมานาน แต่ว่ายังคงเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการควบคุมโรคเป็นสำคัญ และหากเป็นไปได้อนาคต ก็อยากจะให้จังหวัดพิจารณาขยายเวลาไปจนถึงช่วงเที่ยงคืน หากสถานการณ์โดยภาพรวมของจังหวัดนั้นดีขึ้น เพื่อสอดรับกับการเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ในอนาคตทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตได้มีการออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5896/2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

โดยรายละเอียดในข้อย่อย 2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคในร้านได้ตามปกติ โดยจำหน่ายและดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ไม่เกิน 22.00 น. และสามารถเล่นดนตรีได้โดยจำกัดจำนวนนักดนตรี ไม่เกิน 5 คน โดยนักดนตรีต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นักร้องถอดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะขณะร้องเพลงหรือแสดง ห้ามสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้องนักดนตรีและลูกค้า และปฏิบัติตามคู่มือและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ Covid Free Setting  ตามผนวกแนบท้ายคำสั่งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Subscribe