15 ร้านอาหารในภูเก็ตเข้าร่วมพันธะสัญญาขับเคลื่อนโครงการใช้ “ไข่ไก่ไร้กรง”

บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม มอบเกียรติบัตรผู้ร่วมพันธะสัญญาขับเคลื่อนโครงการการใช้ไข่ไก่ไร้กรง (Cage – Free Eggs) ในภาคธุรกิจ ภูเก็ต 15 ร้าน เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคไข่ไก่ไร้กรง เพื่อสวัสดิการของสัตว์ และการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ

บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด (Catalyst Co.Ltd.) ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้ร่วมพันธะสัญญาขับเคลื่อนโครงการการใช้ไข่ไก่ไร้กรง (Cage – Free Eggs) ในภาคธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าในภูเก็ต จำนวน 15 ราย พร้อมกับร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “อนาคต และการใช้ไข่ไก้ไร้กรง” จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร สถานศึกษา สื่อมวลชน โดยมีนายแพทย์วัชระ พุมประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด ให้ข้อมูลการใช้ไข่ไก่ไร้กรง ณ ร้านอาหารไม้หมอน ฟลอเรสต้า จ.ภูเก็ต

นายแพทย์วัชระ พุมประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทคะตะลิสต์ จำกัด (Catalyst Co.Ltd.) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งและดำเนินการทำงานแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม ก่อตั้งโดยนายแพทย์วัชระ พุมประดิษฐ์ องค์กรดำเนินการด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพคุณภาพชีวิตสัตว์และมนุษย์ โดยไม่แสวงหากำไร ร่วมดำเนินงานกับกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการอบรมครู นักการศึกษา นักเรียน เกษตรกร เจ้าหน้าธุรกิจ และผู้ที่สนใจ การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ เช่น โครงการ “ไข่ไก่ไร้กรง (Cage free Eggs)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรหน่วยงานธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ฟาร์มเกษตรผู้เลี้ยง และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญในการเลี้ยงและบริโภคไข่ไก่ไร้กรง และให้มีการบริโภคมากขึ้น และได้ดำเนินงานร่วมกับจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน ได้แก่ จ.นครราชสีมา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต

โดยทาง บริษัท คะตะลิสต์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารใน จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมมือกันสร้างพันธะสัญญาขับเคลื่อนให้กับทุกภาคสวนในสังคมรู้จักและหันมาใช้ไข่ไก่ไร้กรง และยังส่งเสริมให้คำนึงถึงคุณภาพชีวิต และสวัสดิภาพสัตว์ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจเปลี่ยนแปลงมาใช้ไก่ไข่ไร้กรงเป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร โดยช่วงเริ่มต้น มีผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตร่วมสร้างพันธะสัญญา 15 ร้าน ประกอบด้วย ห้องอาหารไม้หมอนฟอเรสต์ ร้านส้มตำบันเทิงวาไรตี้ ภูเก็ต ร้านโอ๊ะโอฟาร์ม สวนหลวง ร้านไอซ์สไตน์ บริษัท คุณแม่จู้ จำกัด ร้านมุกมณี ชีฟู้ด ร้านกล้วยน้ำว้าสาขาสะพานหิน ร้านกล้วยน้ำว้าสาขาสามกอง ร้านเฮ ไอแลนด์ เรสเตอรอง ร้านเซนเซย์ เคอรี่ สาขาไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ร้านเซนเซย์เคอรี่ สาขาโกรเซอรี่ภูเก็ต ร้านแพครูวิทย์ ร้านแหลมหินซีฟู้ด และร้านพิมลวรรณค้าข้าว

นายแพทย์วัชระ กล่าวต่อว่า การดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ เรื่อง ไข่ไก่ไร้กรง นั้นมีเป้าหมายทำให้เกิดขึ้นภายในปี 2565 และในอีก 5 ปีข้างหน้า ให้เกิดขึ้นและแพร่หลาย โดยคุณคือคนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงบริโภค ที่จะเลือกซื้อ “ไข่ไก่ไร้กรง” (Cage Free Eggs)