16 องค์กรเอกชนด้านการท่องเที่ยวภูเก็ตมอบดอกไม้ และจดหมายผ่านรองผู้ว่าภูเก็ตถึงรัฐบาล

16 องค์กรเอกชนด้านการท่องเที่ยวภูเก็ตมอบดอกไม้และจดหมายผ่านรองผู้ว่าภูเก็ต เพื่อมอบให้แก่รัฐบาลเป็นการขอบคุณที่เชื่อมั่นให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Phuket Sandbox เพียงจังหวัดเดียว

ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในการรับช่อดอกไม้และจดหมาย จาก นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและตัวแทนจาก 16 องค์กรเอกชน เพื่อมอบช่อดอกไม้และจดหมายในการขอขอบคุณรัฐบาลที่เชื่อมั่นให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Phuket Sandbox ไว้เพียงจังหวัดเดียว

นายภูมิกิตติ์ กล่าวว่า ในนามของภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตและภาคประชาชนขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่านที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่ประชุม ศบค. ที่ได้ตัดสินใจเชื่อมั่นให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบภูเก็ต Phuket Sandbox ต่อไป นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะทางจังหวัดภูเก็ต ที่นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทุกท่าน และต้องที่ขอขอบคุณเป็นการพิเศษคือท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยและโดยเฉพาะผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตที่ได้สนับสนุนภารกิจสิ่งที่เราได้รับความเชื่อมั่นในครั้งนี้

นายภูมิกิตติ์ กล่าวต่อไปว่า ทางองค์กรเอกชนจะประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ไม่ว่าไวรัสโควิด-19 จะมี สายพันธ์โอไมครอนหรือจะเป็นสายพันธุ์ใด ผมเชื่อว่าด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพวกเราทุกคน เราจะสามารถอยู่ร่วมกับโรคระบาดโควิด-19 และฝ่าฟันวิกฤตการณ์นี้ได้ ในช่วงเวลา 2 อาทิตย์นี้จังหวัดภูเก็ตจะทำให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประเทศและให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ว่าประเทศไทยเดินหน้าต่อไป และที่สำคัญต้องขอขอบคุณทางราชการโดยเฉพาะหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทั้งโรงพยาบาลวชิระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตที่เป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ภูเก็ตเดินหน้าต่อไปได้

นายพิเชษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในนามจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทุกท่าน รวมทั้งกรรมการ ศบค. ที่ได้ให้ความไว้วางใจจังหวัดภูเก็ต และยังคงให้มีการดำเนินการในรูปแบบ Phuket Sandbox ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้กักตัว 7 วันที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสามารถเข้าร่วมการกักกันตัว 14 วันได้ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมตามที่ท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งคณะกรรมการภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก ได้เตรียมความพร้อมกันตั้งแต่กระบวนการการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนามบิน มีมาตรการการตรวจคัดกรองด้วยวิธีตรวจหาเชื้อ RT-PCR ครั้งที่ 1 และแจ้งผลภายใน 6 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางไปในที่พัก ซึ่งหลังจากนั้นจะต้องกักตัว 7 วัน และต้องมีการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ของวันที่ 6 ของการเข้าพัก ทั้งนี้ที่โรงแรม SHA Plus จะมีSHA Plus Manager ในการกำกับดูแลนักท่องเที่ยวไม่ให้เดินทางออกจากจังหวัด แล้วจะมี Check-in / Check out การเข้าพักทุกคืน โดยจะไม่อนุญาตให้ไปพักในสถานที่อื่น หรือแม้กระทั่งที่พักของตัวเอง ในส่วนนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีมาตรการที่เข้มแข็งที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาชน และภูเก็ตยังการ์ดไม่ตก ภูเก็ตยังคงต้องการเดินทางไปในที่ต่างๆ รวมทั้งมาตรการ Universal Prevention ที่จังหวัดภูเก็ตยังคงยึดมั่น ขอให้ความเชื่อมั่นว่าจังหวัดภูเก็ตจะร่วมมือกับภาคเอกชนในการรักษามาตรฐานนี้ตลอดไป