เต่าประจำถิ่น” เต่าหญ้ากลับมาวางไข่ที่หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต หลังหายไปนานกว่า 20 ปี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังการเพาะฟักของหลุมไข่เต่าหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ว่า นายส่วนบิน แซ่เอียบ ชาวบ้านไม้ขาว พบแม่เต่ากำลังเดินลงสู่ทะเล ห่างจากหลุมเพาะฟักเต่ามะเฟืองไปทางทิศใต้ 50 เมตร

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าตรวจสอบพบเป็นชนิดเต่าหญ้า วัดขนาดจากรอยความกว้างอก 32 ซม. ความกว้างพาย 62 ซม. ระยะห่างระหว่างรอยแม่เต่าขึ้นและรอยลง 51.60 เมตร และตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบหลุมไข่เต่า ที่ระดับความลึก 30 ซม. ซึ่งบริเวณที่พบหลุมไข่เสี่ยงต่อน้ำทะเลท่วมถึง จึงทำการย้ายไข่ไปเพาะฟักบริเวณเดียวกับหลุมเพาะฟักเต่ามะเฟือง นับจำนวนไข่ทั้งหมดได้ 132 ฟอง มีไข่แตก 1 ฟอง ความลึกก้นหลุม 53 ซม. ความกว้างของหลุม 26 ซม. ความยาวหลุม 32 ซม.

สำหรับลูกเต่าหญ้าจะใช้เวลาเพาะฟักประมาณ 45-50 วัน และมีโอกาสที่แม่เต่าจะขึ้นวางไข่อีกครั้ง จึงต้องมีการลาดตระเวณ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป อนึ่งเต่าหญ้าไม่พบรายงานการขึ้นวางไข่ในพื้นที่หาดไม้ขาวนานกว่ายี่สิบปี