นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต

ข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (E-Sport) ในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ จังหวัดนิยม ประธานชมรมอีสปอร์ตจังหวัดภูเก็ต และนายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงสำหรับการประชุมหารือแนวทางการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในจังหวัดภูเก็ตนั้น ยังคงมุ้งเน้นไปในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเล่นกีฬา การกระตุ้นเศรษฐกิจ ของจัดหวัดภูเก็ต และวันนี้ได้มีการวางรูปแบบในการการจัดงาน และสถานที่ในการจัดงานให้อยู่ในการดูแลควบคุมง่าย เน้นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19