แถลงข่าว “หรอย ริม เล” หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว และฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.45 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (ปลายแหลมสะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต : (หรอย ริม เล)” ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานแถลงข่าว ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ นายปิยเดช เชื้อฉลาด และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต : หรอย ริม เล”  เป็นการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอาหารทะเล อาหารถิ่น ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต โดยเป็นการจัดงานต่อยอดจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสำเร็จในการจัดงานในหลายพื้นที่ของภูเก็ต แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มซึ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับอาหาร สำหรับงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต : หรอย ริม เล” ปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวิถีใหม่ตามมาตรฐานข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมกิจกรรม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล หน่วยงานราชการและภาคเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต โดยบูรณาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ภายใต้

ชื่องาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต : (หรอย ริม เล) ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง โดย อบจ.ภูเก็ต ร่วมบูรณาการงบประมาณในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 1,900,000 บาท กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ ชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2564 ณ ลานลากูน่าโกรฟ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระตุ้นให้เกิดการเร่งจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต อันจะทำให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับการจัดงานในครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ปลายแหลมสะพานหิน มีการจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมือง อาหารทะเลทั้งสดและแปรรูป สินค้าเกษตร และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัด/เกษตรจังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด และพาณิชย์จังหวัด ร่วมกันพิจารณาร้านค้าจำหน่ายภายในงาน และ อบจ.ภูเก็ต ได้เชิญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเก็ต ร่วมออกบูธเพื่อนำไข่ไก่มาแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 10,000 ฟอง พร้อมพบกับกิจกรรมการแสดงชุดพิธีเปิด การแสดงวงดนตรีของนักเรียน และวงดนตรีลูกทุ่งซุปเปอร์แดนซ์ ซึ่งหวังว่าการจัดงานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร เกษตรกร ผู้ผลิต ประชาชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตด้านเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นว่าภูเก็ตเป็นเมืองปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารพื้นเมือง อาหารซีฟู้ด อาหารทั่วไป ฯลฯ ภายในงาน ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการอาหารเทศบาลนครภูเก็ต และส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ ด้านวิทยาการอาหาร (Phuket City of Gastronomy) จำนวน 58 บูธ จัดทำซุ้มเข้างาน จุดถ่ายภาพภายในงาน กิจกรรมการแสดงบนเวที โดยมีสถานที่จอดรถ จำนวนประมาณ 870 คัน P 1 หน้าศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง P 2 ริมคลองบางใหญ่ ถนนเลียบคลอง (ฝั่งโรงยิม 4,000 ที่นั่ง) และถนนในซอยต่างๆ P 3 พื้นที่ว่างปลายแหลมสะพานหิน P 4 ลานจอดรถหน้าโรงยิม 3 P 5 ลานจอดรถและสนามด้านข้างโรงยิม 4,000 ที่นั่ง บริการรถรับส่ง ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง ไปยังบริเวณงานฯด้าน นางวิภา จันทร์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองป่าตอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวถึงการจัดงาน ณ บริเวณสวนสาธารณะบางลา หาดป่าตองว่า กำหนดจัดขึ้นวันที่ 19–21 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.30–24.00 น. โดยการจัดงานครั้งนี้ คาดหวังให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและต่างจังหวัดได้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าตอง มาชิมอาหารทะเลราคาประหยัด และถ่ายรูปกับชุดเช็คอินใหม่สวยๆ ริมหาดป่าตอง ซึ่งในวันงานจะมีการทำชุดเช็คอินใหม่ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปสวยๆ กลับไปเป็นที่ระลึก

สำหรับธีมการจัดงาน คือ “โทนสีชมพูพาสเทล” ขอเชิญชวนทุกท่านที่มาร่วมงานได้แต่งชุดโทนสีชมพูเพื่อร่วมสร้างบรรยากาศหวานๆ ริมชายหาด นอกจากอาหารทะเลราคาประหยัด จุดเช็คอินใหม่สวยๆ แล้ว เทศบาลเมืองป่าตองได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการบริเวณชายหาดป่าตอง จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดป่าตองด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยว ป่าตองแบบใหม่ ภายใต้สโลแกน “เที่ยวป่าตอง ไม่แพงอย่างที่คิด” เช่น นั่งเรือหัวโทงชมพระอาทิตย์ตกน้ำในอ่าวป่าตองในราคาที่จับต้องได้ นวดชายหาดป่าตองดื่มด่ำบรรยากาศในราคาพิเศษ และอาหารทะเลราคาโปรโมชั่นขณะที่ นายมาแอน สำราญ นายก อบต.เชิงทะเล กล่าวถึงการจัดในวันที่ 10-12 เมษายน 2564 ณ ลานลากูน่าโกรฟ ตำบลเชิงทะเล ว่า อบต.เชิงทะเล จะนำเสนออาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ต อาหารซีฟู้ด อาหารจีน เข้ามามากมายให้พี่น้องประชาชนได้สัมผัส ซึ่งการจัดงาน “หรอย ริม เล” ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว ทำให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่มาออกร้านมากมาย ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี