ประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.ภูเก็ต

ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

ในการนี้ มีข้อสรุปสั่งการจากการประชุมและการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ต อาทิ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์ชิป สาขาใหญ่ อำเภอเมือง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหมู่บ้านศรีสุชาติ 5  ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของเทศบาลตำบลรัษฎา การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณโรงเรียนสิทธิสุนทรบำรุง อำเภอถลาง โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ อำเภอถลาง

โดยสำนักงานสวนป่าบางขนุนร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ดำเนินการทำแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ของส่วนป่าบางขนุน ซึ่งเดิมเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่แล้วและอาจจะขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดหรืองบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับแขวงทางหลวงภูเก็ตให้ดำเนินการทำท่อระบายน้ำลอดถนน โดยให้ระบายน้ำบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันซัสโก้เป็น 2 ส่วน คือ 1.เปิดช่องระบายน้ำให้ต่อกับท่อระบายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทางด้านฝั่งตรงข้ามกับสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ 2.ระบายน้ำไปอีกทางหนึ่งไปยังบริเวณเลยที่วัดเมืองใหม่ ซึ่งน้ำจะไหลไปบริเวณศาลเจ้า ที่สะพานโรงเลื่อยเพื่อระบายลงสู่ทะเลต่อไป

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!