สมาคมธุรกิจรับเหมาภูเก็ต ส่งมอบห้องฟอกไต ห้องผู้ป่วยวิกฤต และห้อง Lab ตรวจหาเชื้อโควิด-19

สมาคมธุรกิจรับเหมาภูเก็ต ส่งมอบห้องฟอกไต ห้องผู้ป่วยวิกฤต และห้อง Lab ตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังเข้าไปสนับสนุนแรงงานและค่าแรงก่อสร้างและปรับปรุงแล้วเสร็จให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

นายวิระชัย เสดสม นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ส่งมอบห้องฟอกไต ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และห้อง Lab เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด19 ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ หลังจากทางสมาคมฯ ได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงให้กับทางโรงพยาบาลฯ ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์

นายวิระชัย เสดสม นายกสมาคมฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ห้องผู้ป่วยวิกฤต ห้องฟอกไต และห้องปลอดเชื้อ มีไม่เพียงพอต่อจำนวนของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเพิ่ม และปรับปรุงเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย และลดการแพร่กระจายของเชื้อในโรงพยาบาล

ด้วยทางโรงพยาบาลฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของทางสมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะห์แรงงานในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงได้ทันท่วงที โดยทางโรงพยาบาลฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุง ส่วนของสมาคมฯ สนับสนุนแรงงาน และค่าแรงในการก่อสร้างและปรับปรุง ซึ่งคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯได้ร่วมกันบริจาคเป็นเงินจำนวน 216,150 บาท พร้อมส่งทีมช่างและวิศวกรที่มีความรู้ เข้าไปดำเนินการ จนทำให้การปรับปรุงห้องและการสร้างอาคารสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ประสบความสำเร็จและเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้