ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ตยืนยันปรากฏการณ์ฟ้าหลัวเหนือเกาะภูเก็ต เตือนทำให้วิสัยทัศน์การมองเห็นลดลง

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศท้องฟ้าของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีลักษณะคล้ายหมอกปกคลุมไปทั้งจังหวัด แต่ละพื้นที่จะมีความหนาบางแตกต่างกันไป ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต ทราบว่าเป็นลักษณะของฟ้าหลัว นอกจากนี้จากการตรวจสอบการรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทยจากแอพพลิเคชัน Air4Thai ระบุว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต  พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีค่า 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่นไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

อย่างไรก็ตามจากการสอบถาม นายสุชาติ ยนต์จำเริญ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต กล่าวถึงลักษณะของอากาศของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมองเห็นเป็นฝ้าขาวขมุกขมัว เป็นลักษณะอากาศที่เรียกว่า ฟ้าหลัว คือ ลักษณะของอากาศที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่มองไม่เห็นตาเปล่า เช่น ฝุ่นควันจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากยวดยานพาหนะในเมืองใหญ่ หรือไอเกลือจากทะเลจำนวนมาก ล่องลอยอยู่ทั่วไปทำให้มองเห็นเป็นฝ้าขาว ซึ่งบรรยากาศที่มีฟ้าหลัวเกิดขึ้นนั้น จะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง

จากกรณีที่สอบถามว่า เป็นควันไฟ จากพม่า หรือศรีลังกา หรือไม่นั้น  นายสุชาติ กล่าวว่า ไม่ใช่ เพราะเกิดเฉพาะบริเวณ จ.ภูเก็ต เท่านั้น ส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ในโซนฝั่งอันดามัน ไม่มีลักษณะฟ้าหลัวเช่นนี้เกิดขึ้น และทิศทางลมตอนเช้าเป็นลมสงบ ส่วนตอนสายถึงตอนเที่ยง เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งไม่ใช่ทิศทางที่ลมพัดมาจากพม่า หรือ ศรีลังกา