ศรชล.ภาค ๓ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือสินค้า คัดกรองวัดไข้ ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

ศรชล.ภาค ๓ ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ระลอกใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือสินค้า คัดกรองวัดไข้ อำนวยการในการรับคนไทยกลับประเทศผ่านด่านทางน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ศรชล.ภาค ๓ โดย ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค ๓ บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และฝ่ายปกครองภูเก็ต ในการตรวจสอบลูกเรือ M.V.SEA STELLAR สัญชาติไทย จำนวน ๕ คน ซึ่งแสดงความจำนงขอเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านด่านทางน้ำ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้

๑. ข้อมูลเรือ และลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้กับ กต.

– เรือ M.V.SEA STELLAR เป็นเรือสัญชาติไทย ลูกเรือทั้งหมด ๑๘ คน เดินทางมาจาก (Last Port) อินโดนีเซีย จอดทอดสมอบริเวณอ่าวมะขาม ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต เมื่อ ๒ มี.ค.๖๔ ซึ่งด่านควบคุมโรคฯ และ ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค ๓ ได้ตรวจคัดกรองลูกเรือตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 แล้ว ผลการตรวจทุกคนปกติ ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ดำเนินพิธีการด้านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

– ลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้จำนวน ๕ คน

๒. การปฏิบัติในการตรวจสอบลูกเรือ และส่งมอบตัวไปกักกันโรค

– ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค ๓ และด่านควบคุมโรคฯ ทำการตรวจคัดกรองลูกเรือทั้งหมดรวมจำนวน ๑๘ คน ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจทุกคนปกติ ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส และ ตม.ฯ ศุลกากร ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย

– ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค ๓ ร่วมกับ ด่านควบคุมโรคฯ ตม.ฯ ศุลกากร ฯ ทำการส่งมอบลูกเรือ จำนวน ๕ คน ให้กับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตดำเนินการส่งตัวไปกักกันโรคที่โรงแรม รีเซนต้าภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต (Local State Quarantine) จำนวน ๑๔ วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล ภาค ๓ “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!