บางขวัญรัง ที่ 14 แอบฟักคลานเองลงทะเลเพิ่มอีกชุดแล้ว

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 3 มีนาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ สำนักงาน ทช.ที่ 6 (พังงา) รายงานการฟักของลูกเต่ามะเฟืองหลุมล่าสุด รังที่ 14 พบคลานขึ้นมาที่ปากหลุม จึงรวบรวมลูกเต่ามะเฟืองและนำไปปล่อยลงสู่ทะเลชุดแรก 29 ตัว และขุดช่วยเหลือลูกเต่าได้เพิ่มอีก 13 ตัว จึงนำไปอนุบาลเพื่อรอปล่อย และร่วมกับสัตวแพทย์ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ตรวจสอบไข่เต่าที่เหลือทั้งหมด พบว่ามีลูกเต่าต้องอนุบาลในตู้ ICU Box อีก 1 ตัว ตัวอ่อนตายแรกฟัก 4 ตัว ไข่ที่ตัวอ่อนหยุดการพัฒนา 3 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 15 ฟอง ไข่ลม 18 ฟอง รวมมีไข่ทั้งหมด 83 ฟอง

สำหรับไข่เต่ามะเฟืองรังนี้ แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 และเป็นการปล่อยให้ฟักเองในหลุมตามธรรมชาติ รวมระยะเวลาการฟักนับจากแม่เต่าขึ้นวางไข่ 56 วัน