ภูเก็ตชุดตรวจเรือประมงออกตรวจเรือประมงเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รองผู้อำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) ผู้อำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ต (ศรชล.จังหวัดภูเก็ต) ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางเรือจังหวัดภูเก็ต (pscc ) แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัดประมงจังหวัดและเจ้าหน้าที่จาก ชุดสหวิชาชีพ จำนวน 11 หน่วยงาน ร่วมออกตรวจเรือประมง จำนวน 4 ลำ โดดมีลูกจ้างจำนวน 147 คน เป็นสัญชาติไทย 76 คน สัญชาติเมียนมาร์ 31 คน สัญชาติกัมพูชา 38 คนและสัญชาติลาว 2 คน

โดยผลการตรวจและสุ่มสัมภาษณ์ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมเข้าข่ายการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์เรือหลวงศรีราชา จากศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA