ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จังหวัดระนอง และ ศรชล.จังหวัดระนอง ร่วมกับ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือระนอง ตรวจคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือ SG GLORY

ผู้สื่อข่าวรายงาน ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จังหวัดระนอง และ ศรชล.จังหวัดระนอง บูรณาการร่วมกับ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือระนอง ตรวจคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือ SG GLORY 4 ซึ่งเป็นเรือสัญชาติไทย จำนวนทั้งสิ้น 7 คน ทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ โดยเรือลำดังกล่าวเดินทางมาจากประเทศเมียนมา และได้แจ้งขอเข้าเทียบท่าเรืออเนกประสงค์จังหวัดระนอง

ทั้งนี้ ผลการตรวจอุณหภูมิร่างกายทุกคนอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกำหนด หรือผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) พร้อมกันได้กำชับคนประจำเรือห้ามขึ้นท่าเรือโดยเด็ดขาดและมีการเปลี่ยนกำลังพลจำนวน 2 นาย ทาง สสจ.ระนองจึงได้จัดส่งคนประจำเรือเข้าสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด (State Quarantine)  ที่ สำนักงานพื้นที่ประถมศึกษา ต.บางริ้น อ.เมือง จังหวัดระนอง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย