อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนนิทรรศการศิลปกรรม รวมพลังศิลปินสร้างสรรค์ศิลปะ “Power of Phuket Art” เพื่อสมทบทุนจัดสร้างศาลหลักเมือง พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการนิทรรศการศิลปกรรม รวมพลังศิลปินสร้างสรรค์ศิลปะ “Power of Phuket Art” จังหวัดภูเก็ต ณ Vanich legacy Art Gallery & Museum โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนจัดสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัด และสร้างความร่วมมือในการรวมกลุ่มศิลปิน “ภูเก็ต” ให้เกิดความเชื่อมโยงในด้านศิลปะและเผยแพร่วัฒนธรรมในกลุ่มผู้มีความสนใจในเรื่องของศิลปะ นำไปสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

​นายอารีย์ คงพล ตัวแทน ศิลปิน “ภูเก็ต” กล่าวว่า กลุ่มศิลปินจังหวัดภูเก็ต จำนวน 33 คน เป็นศิลปินที่มีพื้นเพและมาประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลานาน เมื่อเกิดโรคโควิด-19 ย่อมส่งผลกระทบกับรายได้และความเป็นอยู่ เพราะลูกค้าและรายได้มาจากนักท่องเที่ยวเป็นหลัก เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและตอบแทนคุณแผ่นดินที่อาศัย จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อสมทบทุนสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต และประกอบกับสมาชิกส่วนใหญ่เป็นศิลปิน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน มีภารกิจเพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะและส่งเสริมความรู้ด้านศิลปะแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ซึ่งต้องขอขอบคุณ คุณเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 15,000 บาท ขอบคุณ คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ Vanich legacy Art Gallery & Museum และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า  โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมาก อยากให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตด้วย รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือในการรวมกลุ่มของศิลปิน “ภูเก็ต” ในการสร้างหรือกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางศิลปะในจังหวัดภูเก็ต การเผยแพร่วัฒนธรรมและการเสพงานศิลปะร่วมสมัยสู่สาธารณชน และการสร้างบรรยากาศของการเป็นสังคมแห่งการขบคิดทางปัญญา ซึ่งกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ จะทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อไป