จังหวัดภูเก็ต จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัด “งาน 236 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรี ศรีถลาง จังหวัดภูเก็ต”

จังหวัดภูเก็ต จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัด “งาน 236 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรี ศรีถลาง จังหวัดภูเก็ต” ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ผ่านการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายเวรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางกรทิชาต์ วัฒนพันธุ์ เลขานุการ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และรศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร ผู้เขียนบทละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ร่วมแถลงข่าวจัดงาน” 236 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรี ศรีถลาง จังหวัดภูเก็ต” และงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร งานแสดง แสง สี เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2564  ณ ไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยงานดังกล่าวทางจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมือง วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในการนำเสนอเรื่องราวให้นักท่องเที่ยว ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมเทิดทูนวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรีและวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน

สำหรับรูปแบบการจัดงานในปีนี้เป็นการนำเสนอผ่านแนวความคิดที่ว่า“ถลาง เมืองท่าสานชีวิต บรรพชนอุทิศ ถิ่นวีรชน” ผ่านการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงจำนวนมาก  โดยรูปแบบการจัดงานในปีเป็นการนำเสนอผ่านแนวความคิด ( concept ) “ถลาง เมืองท่าสานชีวิต บรรพชนอุทิศ ถิ่นวีรชน” ประกอบด้วย 1. เมืองท่าสานชีวิต :  เมืองถลาง และ ชาวถลาง มีชีวิตผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน เป็นเมืองท่าโบราณ มีวิถีชีวิตในการทำประมงและการค้าขายดีบุก  รวมทั้งการคมนาคมขนส่งทางน้ำเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าขายของไทย

2..บรรพชนอุทิศ ถิ่นวีรชน : แนวคิดนี้ได้รับการสื่อสารโดยตรงผ่านการแสดง แสง สี เสียง ซึ่งมีแนวคิดหลักคือ การเทิดทูนวีรกรรมอันหาญกล้าและสติปัญญาอันชาญฉลาดมีไหวพริบของสองวีรสตรี  ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เหล่า 9 วีรชน และ เหล่าผู้กล้าชาวถลาง ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่ผู้ที่ได้กระทำประโยชน์ให้แผ่นดิน

3.งานศิลปะแบบจัดวาง (Installation Art) : คือการตกแต่งภายในงานแบบศิลปะการจัดวาง  เน้นการใช้แสงเงาผ่านผ้าเพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับการสักการะบูชา และความศรัทธา โดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ผ้า เป็นส่วนประกอบหลักในโครงสร้าง

4..งานศิลปะจิตรกรรม : งานจิตรกรรม ที่ประยุกต์ใช้ผ่านฉากการแสดงแสง สี เสียง ที่ไม่เพียงเป็นฉากการแสดงทั่วไป แต่เป็นงานจิตรกรรมที่รังสรรโดยกลุ่มศิลปินร่วมสมัย ที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ฉากเกือบทั้งหมดที่ปรากฎ จะเกิดขึ้นจากการวาดด้วยมือและลงสีสด ตามรูปแบบการจัดงานการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ปีนี้ จะดำเนินการ ภายใต้ชื่อเรื่อง “ 236 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง ”เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในอดีตของเมืองถลาง  และวีรกรรมอันหาญกล้าของบรรพชนเมืองถลาง เพื่อให้ลูกหลานได้ย้อนภาพกลับไปในห้วงกาลที่สำคัญในอดีต

นอกเหนือจากไฮไลท์การแสดงแสง สี เสียงแล้ว ภายในงาน ตลอด 3 วัน จะมีกิจกรรม การแสดงวิถีพื้นบ้าน  การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของดีเมืองภูเก็ต อาหารอร่อยภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

และการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ยังได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น พิธีอุปสมบทหมู่อุทิศส่วนกุศลแต่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง และพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร