นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

วันนี้ 8 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บริเวณลานฟ้าขาว จุดที่ใช้ฉีดวัคซีนโควิด-19 นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ในล๊อตแรก จำนวน 4,000 โดส สำหรับการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2,000 คน ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ใน 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 1,500 คน และอีก 500  คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งทำงานอยู่ด่านหน้าซึ่งสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยง จากนั้นในล๊อตต่อไปจำนวนประมาณ 16,000 โดส ถัดมาในช่วงประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคมอีกประมาณ 48,000 โดส รวมทั้งสิ้นในช่วง 3 เดือนแรก ระหว่างมีนาคม-พฤษภาคม 2564 จำนวน 68,000 โดส ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ได้แก่ กลุ้มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  กลุ่มบุคลากรที่ทำงานอยู่ด่านหน้าซึ่งเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยง, กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว, กลุ่มพี่น้องประชาชนที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวและสัมผัสกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่ทำงานอยู่ในวิลล่าควอรันทีน  เป็นต้น และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

โดยศักยภาพของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสามารถฉีดได้วันละ 400 คน แต่เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่ง ซึ่งจะมีการกระจายไปให้กับโรงพยาบาลเหล่านั้นด้วย หากรวมทั้งจังหวัดจะฉีดได้วันละประมาณ 1,000-1,500 คน ส่วนของวัคซีนล็อตนี้จะมีการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลของรัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลฉลอง และโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมจำนวน 900 โดส ส่วนโรงพยาบาลเอกชน ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลดีบุก และโรงพยาบาลมิชชั่น รวมจำนวน 600 โดส และในส่วนของบุคลากรของรัฐด่านหน้าอีก 500 โดส