เสร็จแล้ว 90 % สร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ถนนพังงา-รัฏษา คาดเสร็จสมบูรณ์ 100% เมษาฯ นี้

ด้วย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้ว่าจ้างบริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน เขตย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ถนนพังงา และ ถนนรัษฎา เพื่อเติมเสน่ห์ให้เมือง มีทัศนียภาพ สะอาด สวยงาม ยกระดับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากล เพื่อสร้างรายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตเมือง

ขณะนี้โครงการ ฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 90% โดยคาดว่าการดำเนินงานทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเดือน เมษายน 2564

และจะดำเนินการปูพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดังนี้

  • บริเวณถนนพังงา (ตั้งแต่สามแยกถนนพังงาตัดถนนเยาวราช ถึงสี่แยกเพิร์ล) ซอยตะกั่วป่า และซอยประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 – 06.00 น.
  • บริเวณถนนรัษฎา ตลอดสาย ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 – 06.00 น.

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต จะทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าบริเวณ ถนนรัษฎา (ฝั่งขวา) ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น.

จึงขอความร่วมมือทุกท่านไม่จอดยานพาหนะทุกชนิดบริเวณไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยกำหนดจุดจอดรถชั่วคราว ไว้บริการ ณ บริเวณด้านหลังโรงแรมอิมพิเรียล ถนนภูเก็ต

การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้