ประชาชนภูเก็ตแห่ร่วมชม ละครอิงประวัติศาสตร์เพื่อสดุดีความกล้าหาญของสองวีรสตรีเมืองถลาง

ประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมรับชมการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ในงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรประจำปี 2564 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2564 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายเวรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันเปิดงาน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

สำหรับ รูปแบบการจัดงานในปีนี้เป็นการนำเสนอผ่านแนวความคิดที่ว่า “ถลาง เมืองท่าสานชีวิต บรรพชนอุทิศ ถิ่นวีรชน” ผ่านการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำเอาประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมือง วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในการนำเสนอเรื่องราวให้นักท่องเที่ยว ได้ทราบถึงประวัติสตร์ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมเทิดทูวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีสตรีและวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ให้อนุชนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยใช้นักแสดงกว่า 1,000 คน ซึ่งนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับบทแสดงเป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช นางสุภาพันธ์ ขอสันติวิชัยรับบทเป็นท้าวเทพกระษัตรี นางพรทิพย์ เปี่ยมวิวัตติกุล รับบทเป็นท้าวศรีสุนทร และยังมีนักแสดงกิตติมศักดิ์ รวมทั้งประชาชน และนักศึกษา รวมกว่า 1,000 คน ร่วมแสดงในครั้งนี้

จึงขอเชิญพี่น้องชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชาวภูเก็ตได้ในงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564  ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต