“ทำไม เม่นทะเลสีแดงสดจึงเกยหาดป่าตองจำนวนมาก”

กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน เผยแพร่ภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นการสะพรั่ง (Bloom) ของสาหร่าย (Macro algae) บริเวณอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยสาหร่ายเหล่านี้เป็นอาหารของ “เม่นทะเล” (Sea urchin) เมื่อสาหร่ายนี้เจริญเติบโตมากๆ และถูกพัดพามาตามกระแสน้ำเข้าสู่ฝั่ง เช่นเดียวกันกับพวกเม่นทะเลที่ตามอาหารคือกอสาหร่ายเหล่านี้เข้ามาจนถึงเขตที่ตื้น ปรากฎการณ์ที่พบเม่นทะเลเกยตื้นบนหาดจึงอธิบายได้ด้วยปรากฎการณ์ที่มีการสะพรั่งของสาหร่ายเหล่านี้ และประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำใหญ่ (Spring tide) ที่มีระดับน้ำขึ้นลงแตกต่างกันในระดับที่สูงมาก ทำให้เม่นทะเลขึ้นมาแล้วกลับลงไม่ทันในช่วงน้ำลง ทั้งนี้ หากพบเจอปรากฎการณ์แบบนี้ ขอความร่วมมือทุกท่านไม่นำเม่นทะเลเหล่านี้ไปกิน/ทิ้ง แต่ควรช่วยส่งคืนให้พวกเขาได้กลับลงสู่ทะเล เพื่อทำหน้าที่เป็น “ผู้ทำความสะอาดท้องทะเล” ต่อไป ประเด็นที่น่าคิดคือสาหร่ายจะสะพรั่งได้ก็ต้องมีอาหารเหมือนปุ๋ยที่เราใช้รดต้นไม้ แล้วปุ๋ยเหล่านี้มาจากไหน ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือองค์ประกอบของน้ำเสียที่เราปล่อยลงสู่ทะเลนั่นเอง

Cr. Kongkiat Kittiwatanawong