ชาวประจวบฯ มีเฮ เต่าตนุขึ้นวางไข่หาดทับสะแก

กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก รับแจ้งจาก คุณกิตติวงศ์ แสงสุวรรณ ว่าพบแม่เต่าทะเลขึ้นวางไข่ ชายหาด .ทับสะแก .ทับสะแก .ประจวบคีรีขันธ์ ผลการตรวจสอบเป็นเต่าตนุ (Green turtle : Chelonia mydas) ขนาดกระดองกว้าง 90 ซม. ยาว 100 ซม. ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล.ประจวบคีรีขันธ์ ทำการครอบปักแนวไม้ไผ่รอบรังไข่เต่า เพื่อป้องกันสัตว์ผู้ล่าขุดคุ้ยไข่เต่า และได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการเฝ้าระวังแม่เต่าทะเลขึ้นวางไข่ และการดูแลรังไข่เต่าให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จะจัดกำลังและเวรยามดูแลรังไข่เต่าจนกว่าลูกเต่าจะฟักและลงทะเลต่อไป