ลูกเต่ามะเฟืองหาดนาเกลือลงทะเลเรียบร้อยแล้ว

วานนี้ เมื่อเวลา 22.00 . วันที่ 17 มีนาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบ้านนาเกลือ สำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) เฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดนาเกลือ .โคกกลอย .ตะกั่วทุ่ง .พังงา ตรวจพบจากกล้อง CCTV ว่ามีลูกเต่ามะเฟืองทยอยฟักและคลานขึ้นมาบริเวณปากหลุม เมื่อรอจนลูกเต่ามะเฟืองขึ้นมาจำนวนมากแล้วจึงจับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้รวม 41 ตัว และขุดตรวจสอบ/ช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรงได้เพิ่มอีก 9 ตัว สามารถนำไปปล่อยลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยทั้งหมด 50 ตัว

และผลการตรวจสอบไข่ที่เหลือพบลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด 3 ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม 25 ฟอง ไข่ลม 27 ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น 105 ฟอง นับเป็นวันที่ 54 หลังจากแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่22 มกราคม 2564