ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมพิธีมอบแท็งค์น้ำและข้าวสารให้กับชาวมอแกน

พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 มอบหมายให้ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้แทนร่วมในพิธีมอบแท็งค์น้ำและข้าวสารใน “โครงการปรับปรุงและต่อเติมแหล่งเก็บน้ำจืด เพื่อชุมชนชาวมอแกน เกาะสุรินทร์”ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิส่องสว่าง ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทัพเรือภาคที่ 3 ได้สนับสนุนเรือระบายพลขนาดใหญ่ พร้อมกำลังพล ในการลำเลียงแท็งค์น้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 แท็งค์ พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อประปา และข้าวสาร จำนวน 84 กระสอบ จากฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 มายังหมู่เกาะสุรินทร์นับว่าเป็นสิ่งดี ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้มอบให้กับชาวมอแกน ซึ่งถือว่าเป็นชาวเลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของไทยเรามาอย่างยาวนาน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

#ทัพเรือภาคที่3
#ชาวมอแกน