รองนายกรัฐมนตรีประชุมหารือเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รองนายกรัฐมนตรีประชุมหารือเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมนำข้อมูลไปเสนอรัฐบาลเพื่อเป็นต้นแบบในการรับนักท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ โรงแรมเดอะซเลท ภูเก็ต อ.ถลาง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ว่าที่ร.ต.วิกรม จากที่ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมสำหรับการประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตถึงมาตรการในการฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตหรือที่อื่นๆโดยที่ประชุมได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งยังมีการเสนอมาตรต่างๆ ทั้งด้านการป้องโรคโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนและการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายทำให้ต้องมีการหารือในเรื่องของมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปนำเสนอให้ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไปนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สำหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบของประเทศไทยในการเปิดประเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่อที่จะเป็นต้นแบบการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยในปีนี้ และเป็นต้นแบบในการเปิดประเทศไทยอย่างถาวรในระยะต่อๆไป และต้นแบบต้องขึ้นอยู่กับภาคประชาชนจึงต้องมารับฟังความคิดเห็น ในส่วนของรายละเอียดก็ต้องคุยกันต่อไปสำหรับในวันนี้ก็ต้องมารับฟังความพร้อมของทั้งสองฝ่าย และเป็นเรื่องที่ดี ที่ได้รับคำตอบว่า ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐที่หาต้นแบบเปิดรับนักท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้สำคัญให้กับประเทศไทย และเป็นรายได้ที่สามารถเริ่มทำได้เลย ภายหลังจากสถานการณ์โควิดได้คลี่คลาย และคิดว่าภูเก็ตมีความพร้อม และเป็นที่รู้จักของต่างประเทศ ที่ผ่านมาก็เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงศักยภาพ และแนวโน้มการร่วมมือที่ดี จึงเป็นส่วนสำคัญที่ให้เลือกใช้เป็นจังหวัดต้นแบบ ในการนำไปสู่การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่อไป