จังหวัดภูเก็ตแถลงข่าวเปิดตัวปฏิทินภูเก็ตเมืองกีฬา 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาแห่งปี โดยรวบรวมมหกรรมกีฬาเด็ดระดับสากลมาไว้ในปฏิทินภูเก็ตเมืองกีฬา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเปิดตัวปฏิทินภูเก็ตเมืองกีฬา 2564 (Phuket Sports Calendar City 2021) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนภูเก็ต เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ บริเวณ public House ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ตนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในนามของจังหวัด นโยบายที่วางไว้พร้อมที่จะให้จัดกิจกรรมกีฬาแต่ความพร้อมจริงๆ อยู่ที่ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนชาวภูเก็ตทุกคนที่จะต้องร่วมกันตอบว่าพร้อมหรือไม่ เพราะว่าเวลาที่มีคนเรือนพันเรือนหมื่นมาที่บ้านเรา ถ้าเจ้าของบ้านไม่ร่วมกันต้อนรับก็จะไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นความพร้อมที่จะเกิดขึ้น ต้องบอกว่าทุกคนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตต้องส่งเสียงดังๆ พร้อมกันว่าพร้อม

นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานของรัฐได้รับนโยบายภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อดำเนินการจัดตั้งเมืองกีฬา ตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมกีฬา(Sports&Event)เป็นอีกแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตในฐานะ 1 ใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา จึงได้จัดทำโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเปิดตัวปฏิทินภูเก็ตเมืองกีฬา 2564 (Phuket Sports Calendar City 2021)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตให้ความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี ช่วยพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของภูเก็ตเมืองกีฬาตลอดทั้งปี 2564 เพื่อให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวได้วางแผนในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและท่องเที่ยวในอีเว้นต่างๆ ที่ตรงกับการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมกีฬาเป็นอีกหนึ่งในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยว,อุตสาหกรรมกีฬา ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางด้านการจัดกิจกรรมกีฬาและอีเว้นต่างๆ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตต่อไปโดยมีกีฬาหลักอยู่ 12 รายในแต่ละเดือน และกิจกรรม Sport & Event รองอีกประมาณ 40 รายการ ทั้งกีฬาและสันทนาการ ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศได้วางแผนมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องสำหรับกีฬาหลัก 12 รายการ ประกอบด้วย งาน Phuket Night Run 2020 ครั้งที่ 7 ณ เมืองเก่าภูเก็ต ในวันที่ 27 มี.ค.64 ,Laguna Phuket Thailand Sup Championship 2021 ณ หาดบางเทา ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.64 ,Sunset Beach Run ณ หาดบางเทา ในวันที่ 11 เม.ย.64 ,Toyota Gazoo Racing 2021 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน ในระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค.64 ,Supersports Laguna Phuket Marathon ณ ลากูน่า ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12-13 มิ.ย.64 ,Ultra Trail Phuket 2021 วันที่ 24-25 ก.ค.64 ,Thanyapura King of The Mountain Run ณ ธัญปุระสปอร์ตแอนด์รีสอร์ท ในวันที่ 12 ก.ย.64 ,Oceanman Phuket 2021 ณ หาดในทอน ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย.64 ,Laguna Phuket Traithlon ระหว่างวันที่ 20-21 ณ ลากูน่า ภูเก็ต วันที่ 20-21 พ.ย.64 , Thanyapura Color Fun Run ณ ธัญปุระสปอร์ตแอนด์รีสอร์ท วันที่ 27 พ.ย.64 และ Kathu Half Marathon ครั้งที่ 25 ณ เทศบาลเมืองกะทู้ วันที่ 21 ธ.ค.64ด้านนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเป็นภูเก็ตเมืองกีฬา (Sport City)ไม่ใช่เรื่องง่าย ประเทศไทยมีทั้งหมด 77 จังหวัด แต่ในขณะเดียวกัน ตนซึ่งตอนนั้นยังเป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ผลักดันให้ภูเก็ตเป็นเมืองกีฬา เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะเราต้องต่อสู่กับ 76 จังหวัด แต่ท้ายที่สุดแล้ว เราก็โชคดีที่ได้เป็นเมืองกีฬา ในนามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ตนยินดีที่จะสนับสนุนในเรื่องของการกีฬา เพื่อกีฬากับเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเดินคู่กันไปตลอด