ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม หน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ทะเลอันดามัน พร้อมมอบใบประกาศยกย่องชมเชยให้แก่กำลังพล จากเหตุการณ์เพลิงไหม้เรือประมง

ผู้สื่อข่าวรายงาน ด้าน พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก กองทัพเรือ 2564 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 ซึ่งในเช้าวันนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมทัพเรือ ภาคที่ 3 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลในทัพเรือภาคที่ 3 ให้การต้อนรับจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญหน่วย ปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 491 (นป.สอ.รฝ.491) เกาะหลีเป๊ะ และมอบใบประกาศยกย่องชมเชยข้าราชการ และทหารกองประจำการ ผู้ประกอบคุณงามความดี จำนวน 6 นาย ที่ให้การช่วยเหลือลูกเรือ และแมว จากเหตุเรือประมงภมรสินธุ์นาวา 10 ถูกเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล พร้อมทั้ง รับฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ การจัดหน่วย และการปฏิบัติงานสำคัญที่ผ่านมา และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วย โอกาสนี้ นายกสมาคมสมาคมภริยาทหารเรือ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล นป.สอ.รฝ.491 เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยต่อไปสำหรับหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 491 มีภารกิจในการตรวจการทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือของทัพเรือภาคที่ 3 โดยเฝ้าตรวจและรายงานทางทะเลด้วยระบบตรวจการที่สถานีเรดาร์ และต่อระยะหรือเสริมช่องว่างการเฝ้าตรวจด้วยชุดตรวจการเคลื่อนที่ตลอดจนเฝ้าตรวจพฤติการณ์เรือที่มีการกระทำอันเป็นโจรสลัดรวมทั้งเรือลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในทะเล นอกจากนั้น ยังดำเนินการด้านการข่าว การสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยต่างๆ รวมถึง การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน