ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค 3 ฉีดวัคซีน ซิโนแวค เข็มสอง

ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค 3 นำโดย ..เกรียงไกร ลายเงิน หน.ศคท.จังหวัด ภก. นำเจ้าหน้าที่ ศคท.จังหวัด ภก. ฉีดวัคซีน ซิโนแวค เข็มสอง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งอยู่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทางทะเล ทำหน้าที่ในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจ คัดกรอง ลูกเรือสำราญ เรือยอร์ช เรือสินค้า เรือประมง ที่เดินทางเข้าประเทศผ่านด่านทางน้ำ จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรับวัคซีนป้องกันโควิด และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID – 19 ของประเทศชาติ ทั้งนี้ ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค 3 พร้อมปฎิบัติงาน และบูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป