ภูเก็ตหารือแนวทางบริหารจัดการ วัคซีนป้องกันโควิด-19 หนึ่งแสนโดส รองรับการเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค.นี้คาดฉีดเสร็จภายใน 7 วัน

ที่ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือแผนการให้บริการจัดสรรวัดซีน โควิด-19 ภายหลังได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจากรัฐบาลจำนวน 100,000 โดส โดยมีว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ , นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์และนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม      นายณรงค์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรวัคซีนในล๊อตที่ 2 จำนวน 100,000 โดส ในเดือนเมษายนนี้ จึงต้องเร่งวางแผนให้คนภูเก็ตได้รับการวัคซีนตามเป้าหมาย ทั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะประชาชนที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่กักตัว ดังนั้นเราผู้เป็นเจ้าบ้านควรฉีดวัคซีนทุกคน เพื่อความปลอดภัยของชาวภูเก็ตและเพื่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะภูเก็ต จึงอยากให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเร่งลงทะเบียนลงชื่อให้เร็วและมากที่สุด เพื่อแสดงความตั้งใจให้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าประชาชนคนภูเก็ตทุกท่านพร้อมใจที่จะร่วมมือกันฉีดวัคซีนทุกคนเพื่อเปิดเกาะภูเก็ตในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตกลับมาเหมือนเดิมโดยเร็ว

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ตามนโยบายที่จะเปิดจังหวัดภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในวันที่ 1 กรกฎาคม 64 นั้น เรามาวางแผนกันว่าจากประชากรชาวภูเก็ตทั้งที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียน รวมถึงชาวต่างชาติที่อยู่ในภูเก็ตด้วยซึ่งเราจะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนซึ่งวันนี้ที่เราได้วัคซีนแน่นอนแล้ว เดือนเมษายนในจำนวน 100,000 โดส ซึ่งเราวางแผนไว้ว่าในจำนวน 50,000 ราย เราจะใช้เวลาภายใน 7 วัน ที่ต้องฉีดให้เสร็จบุคคลที่ต้องมาฉีดใน 50,000 รายเราจะเน้นไปที่บุคคลที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวทั้งหมดถ้าพร้อมก็มาฉีดได้เลยซึ่งตัวเลขตอนนี้อยู่ที่ 15,000 คนก็มีจากส่วนราชการและพี่น้องประชาชนต่างๆรวมแล้ว 50,000 คน และตั้งเป้าว่าจะฉีดให้เสร็จภายใน 7 วันทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตละหลังจากนี้ทางรัฐบาลก็จะมีการจัดสรรมาให้  จังหวัดภูเก็ตเพิ่มอีกซึ่งก็จะทำให้ชาวภูเก็ตได้รับการฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป