ฉีดวัคซีนโควิด ต้องรู้ ลงทะเบียนล่วงหน้าดีที่สุด

สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ เวปไซต์ ภูเก็ตต้องชนะ หรือตามลิงค์

https://www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/

การลงทะเบียนสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ

  1. องค์กร (บริษัท)
  2. ประชาชน

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. บัตรประชาชนตัวจริง
  2. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (download ได้ที่ เวปไซต์)
  3. แบบคัดกรองและใบยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (download ได้ที่ เวปไซต์)
  4. ให้เข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าในแอปหมอพร้อม โดยเลือกจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น

*** ให้เตรียมร่างกายด้วยการนอนหลับให้เพียงพอ และงดเครื่องดื่มของมึนเมามาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับวัคซีน และ การจัดคิวฉีดวัคซีน กรุณาติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร 094-5938876 หรือ 094-5935342 หรือ Add Line OA ภูเก็ตต้องชนะ @155lmkob

อนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบปลอดภัยที่สุดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ทุกคนบนเกาะให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

เดือนเมษายน 100,000 โดส

เดือน พฤษภาคม 400,000 โดส

เดือน มิถุนายน 433,174 โดส

โดยที่ทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนจำนวน 2 โดส และในระยะห่างกันไม่เกิน 30 วัน นับเป็นจำนวนประชากรทั้งหมด 466,587 คน (ทะเบียนบ้านภูเก็ต + ต่างจังหวัด + ต่างด้าว – เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) ใช้วัคซีนรวมทั้งหมด 933,174 โดส

เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี ต้องรอเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นวัคซีน แอสตราเซเนก้า ที่จะผลิตในประเทศไทย

เนื่องจากข้อมูลข่าวสารจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และโปรดติดตามข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการเท่านั้น เช่นประชาสัมพันธ์จังหวัด สาธารณสุขและหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น