สจ จ.ภูเก็ตเผย มีผู้ต้องขังและผู้คุมเรือนจำภูเก็ต 7 ราย สัมผัสเสี่ยงสูง

สจ จ.ภูเก็ต เผยมีผู้ต้องขังและผู้คุมเรือนจำภูเก็ต 7 ราย สัมผัสเสี่ยงสูง พักรวมกับผู้ต้องขังและผู้คุมเรือนจำนราธิวาส ระหว่างร่วมกิจกรรมนิทรรศการ ที่จ.สุราษฏร์ฯ  ขณะนี้ทั้ง 7 ราย ได้รับการตรวจหาเชื้อและกักตัวอยู่ที่เรือนจำทุ่งเขน ขณะผู้ร่วมชมนิทรรศการของภูเก็ตซึ่งเสี่ยงต่ำต้องติดตามอาการจนครบ 14 วัน

สืบเนื่องจากกรณีผู้ต้องขังของจังหวัดนราธิวาสซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมที่ จ.สุราษฎร์ธานี ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6 คน โดยเป็นผู้ต้องขัง 5 คน และ ผู้คุม 1 คน ก่อนที่ล่าสุดมีรายงานว่า จากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกกว่า 100 คน ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวที่ จ.สุราษฎร์ธานีด้วยนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการติดเชื้อจากการเข้าร่วมงานดังกล่าว ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้มีการออกประกาศสำนักงานสาธารณสุข ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมและเข้าชมงานนิทรรศการ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 07.00-17.00 น. โดยให้แยกตัวสังเกตอาการถึงวันที่ 16 เมษายน 2564หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่ โทร.094 593 5342, 094 5938 876  จากการสอบถามทางโทรศัพท์ นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีผู้ที่เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย เบื้องต้นได้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจากเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กับสถานพินิจจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากการติดตามตรวจของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนโรค ได้ประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า ผู้ติดเชื้อจากจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีมแรกใช้เวลาอยู่ในห้องแข่งขันประมาณ 1-2 ชั่วโมง และไม่ได้เข้าร่วมในส่วนของพิธีเปิด เมื่อแข่งขันเสร็จได้เดินออกจากห้องประชุมและเดินทางกลับ  ส่วนทีมเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแข่งขันลำดับที่ 9 ไม่ได้สัมผัสในห้องร่วมกิจกรรม โดยกลุ่มเรือนจำจังหวัดภูเก็ต มีประวัติไปพักรวมกัน ณ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ทางเรือนจำจังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขัง 4 คน และผู้คุม 3 คน ขณะนี้ได้รับการตรวจหาเชื้อและกักตัวอยู่ที่เรือนจำทุ่งเขน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์กู้ศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ด้วยกลุ่มเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะได้รับการเก็บตัวอย่างหาเชื้ออีกครั้งในวันที่ 5, และวันที่ 14 ของการกักตัว ส่วนของกลุ่มผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมจากจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เช่น สถานพินิจฯ ซึ่งมีการแสดงกิจกรรมคนละห้องกับผู้ติดเชื้อ และเดินทางกลับมาก่อน เป็นต้น จะได้รับการติดตามอาการป่วย จนครบ 14 วัน (ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564) และต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที