กรมอนามัย-ทีเส็บ ลงพื้นที่ภูเก็ตขับเคลื่อนมาตรการ 3 สร้าง เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน หรือ (ทีเส็บ) และ จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ 3 สร้างชวนสถานประกอบการกิจการกิจกรรมต่างๆร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจประชาชนในการป้องกันโควิด 19 รองรับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมกระตุ้นทุก สถานประกอบการประเมินตนเองผ่าน Thai Stop covid Plus เพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ ร้าน WOO ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนา และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกันแถลงข่าว การขับเคลื่อนมาตรการ “3 สร้าง”ชวนสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจประชาชนในการป้องกัน covid-19 รองรับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมกระตุ้นทุก สถานประกอบการประเมินตนเองผ่าน Thai Stop Covid Plus โดยมี นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนมาตรการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ได้มาตรฐาน ” เตรียมความพร้อมการเดินทางและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้เชื้อโรคอยู่ในวงจำกัดทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งวางแนวทางลดจำนวนวันกักตัวของนักท่องเที่ยวกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือตรวจเชื้อก่อนเข้าประเทศส่งผลให้สถานประกอบการต่างๆสามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกัน covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจการจัดประชุมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยแต่สิ่งที่สำคัญคือการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตั้งแต่การคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดทั้งทางอากาศทางบกและทางเรือโดยโหลด Application “หมอชนะ” และแสดง เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ การลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน WWW.GOPHUGET.COM แจ้งข้อมูลในการเดินทางในจังหวัดและคัดกรองวัดอุณหภูมินอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยกรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนสมาคมองค์กรต่างๆขับเคลื่อนมาตรการ “3 สร้าง” ได้แก่ สร้างมาตรฐานสร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผ่านแพลตฟอร์ม   Thai Stop covid   Plus (TSC+) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการกิจการกิจกรรมต่างๆช่วยสร้างความมั่นใจกับประชาชนโดยมีกรอบแนวคิดหลัก 3 ส่วนคือ 1.ผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานกิจการด้วยการลงทะเบียนศึกษาแนวทางและดำเนินการประเมินตนเองและรับใบประกาศรับรองตนเอง(E-certificate) พร้อมคิวอาร์โค้ดให้ประชาชนตรวจสอบ 2.เจ้าพนักงานรัฐใช้ข้อมูลสถานประกอบการในการกำกับประเมินผ่านระบบ 3.ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการโดยสแกนคิวอาร์โค้ดนายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่ออีกว่า  ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยรวมจะดีขึ้นได้ทุกภาคส่วนยังคงเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีตลอดเวลาด้วยการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างมันล้างมือหลีกเลี่ยงไปในที่แออัดและดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่สถานบริการต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอซึ่งจากข้อมูลการติดตามผลการประเมินรับรองตนเองของสถานประกอบกิจการผ่านแบบฟอร์ม Thai Stop covid Plus ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 พบว่า มีสถานประกอบกิจการสถานบริการประเมินรับรองตนเองจำนวนทั้งหมด 18,694 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 84.40 จึงขอความร่วมมือทุกสถานประกอบการประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม  Thai Stop covid Plus และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโรคโควิด 19 ให้กับผู้ใช้บริการด้าน นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็น 1 ใน 10 จังหวัด ของการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมไมซ์ ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวและ กิจกรรมไมซ์ ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้แสดงศักยภาพในการบริหารจัดการการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองและการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และขอยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะเปิดเมืองด้วยความปลอดภัยสู่การเป็นเมืองไหมที่มีมาตรฐานขณะที่ นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า แม้สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่ยังคงต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 คือการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!