มาเที่ยวภูเก็ตไม่ต้องกักตัวแต่ต้องโหลดแอป “หมอชนะ” ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเข้ม

มาเที่ยวภูเก็ตไม่กักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด โหลดแอป “หมอชนะ” เพื่อติดตามตัวได้ ทุกช่องทาง

ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หลังพบว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิดระลอก 3 ระบาดไปหลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดภูเก็ต ว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตยังคงเพิ่มความเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทั้งทางบก ทางเรือ และทางบกสำหรับคนที่เข้ามาทางอากาศ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ และทางท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการที่เคยดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ครั้งนี้เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบให้เข้มงวดเพิ่มมากขึ้น  เช่นเดียวกับการเดินทางมาทางบก ที่ขณะนี้มีการตั้งด่านตรวจที่บริเวณท่าฉัตรไชย จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิให้กับคนที่เดินทางเข้ามาทุกคน โดยทุกคนที่เดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางอากาศ จะต้องสแกนแอป “ หมอชนะ” เพื่อติดตามตัวขณะที่เดินทางท่องเที่ยว และพักอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และที่สำคัญทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยณ ขณะนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามปกติ ยังไม่มีการกักตัวแต่อย่างใด แต่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวด