จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 25/2564โดยมี ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคลธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายพิเชษฐ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ที่มีการแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 3- วันที่ 12 เมษายน 2564 จังหวัดภูเก็ตพบผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 82 รายไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งทางจังหวัดจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามหรือการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ป่าตองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโดยได้มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 11เมษายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า 300 รายพบผู้ป่วยจำนวน 4 รายและในวันที่ 12 ที่ผ่านมาก็ได้มีการตรวจคัดกรองอีก 300 กว่ารายยังรอผลการตรวจอยู่ซึ่งการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ป่าตองจะดำเนินการจนถึงวันที่ 14 เมษายนนี้เพื่อทำการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ทั้งหมดนายพิเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องพิจารณาที่สำคัญได้แก่การขอความเห็นชอบให้อบจ.ภูเก็ตเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยวสูงทั้ง 3 อำเภอๆ ละ 1 แห่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ให้มีความพร้อมและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์  ซึ่งได้ได้มีการเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีการขอความเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแหงดำเนินการตามมาตราการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อหรือผู้เสี่ยวสูงมาใช้บริการ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจะเป็นผู้แจ้งให้ไปดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีเรื่องขอความเห็นชอบให้ทางเทศบาลเมืองกะทู้เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ให้เป็นไปตามหลักการและมาตาฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการทั้งหมดทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านรวมถึงการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่แพร่ระบาดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในกลุ่มเสี่ยงให้มาดำเนินการตรวจคัดกรองโรคตามสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่  นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามมาตราการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย  การล้างมือด้วยเจลแฮลกอฮอล์และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อีกด้วย